اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

توسل به پیامبر(ص) در کلام علمای اهل سنت

متن فارسی

1-حافظ ابن جوزی متوفی در سال 597 در کتاب ” الوفاء فی فضائل المصطفی ” که در آن دو باب در این باره قرار داده: باب توسل به رسول اکرم، باب طلب شفاء از قبرش.

-2 شمس الدین ابو عبد الله محمد بن نعمان مالکی، متوفی در سال 673 ه در کتابش ” مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام.” خالدی در ” صلح الاخوان ” گفته است: آن کتاب نفیسی است و در حدود بیست باب است و سید نور الدین سمهودی در ” وفاء الوفاء” در جزء دوم در باب: توسل به پیامبر پاک، از آن زیاد نقل می کند.

-3 ابن داود مالکی شاذلی در کتابش ” البیان و الاختصار ” مقداری زیادی از شدائدی را که برای علماء و صلحاء پیش آمده و به رسول خدا متوسل شده و گرفتاریشان رفع شده، آورده است.

 -4 تقی الدین سبکی، متوفی در سال 756 ه در ” شفاء السقام ” صفحه 133

 -5 سید نور الدین سمهودی، متوفی در سال 911 ه در ” وفاء الوفاء ” جلد 2 صفحه 431

-6 حافظ ابو العباس قسطلانی، متوفی در سال 923 ه در ” المواهب اللدنیه.”

-7 ابو عبد الله زرقانی مصری مالکی، متوفی در سال 1122 ه در شرح المواهب جلد 8 صفحه 317

-8 خالدی بغدادی متوفی در سال 1299 ه در ” صلح الاخوان ” و آن بهترین کتابی است که در این مورد نوشته و مسائلش را در هفتاد صفحه آورده است و در پاسخ سید محمود آلوسی در مورد توسل به پیامبر اکرم کتابی نوشته که در سال 1306 در چاپخانه” نخبه الاخبار” در بیست صفحه طبع شده است.

-9 عدوی حمزاوی، متوفی در سال 1303 ه در ” کنز المطالب ” صفحه 198

-10 العزامی شافعی قضاعی در ” فرقان القرآن ” که با کتاب ” الاسماء و الصفات ” بیهقی در 140 صفحه چاپ شده، و کتاب

بسیار ارزنده ای است و حق بحث را ادا کرده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 213

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 214

 

1- الحافظ ابن الجوزی المتوفّی (597)، فی کتاب الوفا فی فضائل المصطفی، جعل فیه بابین فی المقام: باب التوسّل بالنبیّ، و باب الاستشفاء بقبره.

2- شمس الدین أبو عبد اللَّه محمد بن النعمان المالکی المتوفّی (683)، فی کتابه مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الأنام، قال الخالدی فی صلح الإخوان «1»: هو کتاب نفیس نحو عشرین کرّاساً، و ینقل عنه کثیراً السیّد نور الدین السمهودی فی وفاء الوفا «2»، فی الجزء الثانی فی باب التوسّل بالنبیِّ الطاهر.

3- ابن داود المالکی الشاذلی، ذکر فی کتابه البیان و الاختصار شیئا کثیراً ممّا وقع للعلماء و الصلحاء من الشدائد، فالتجأوا إلی النبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم فحصل لهم الفرج.

4- تقیِّ الدین السبکی المتوفّی (756): فی شفاء السقام «3» (ص 120- 133).

5- السیّد نور الدین السمهودی المتوفّی (911): فی وفاء الوفا «4» (2/419- 431).

6- الحافظ أبو العبّاس القسطلانی المتوفّی (923): فی المواهب اللدنیّة «5».

7- أبو عبد اللَّه الزرقانی المصری المالکی المتوفّی (1122): فی شرح المواهب (8/317).

8- الخالد البغدادی المتوفّی (1299): فی صلح الإخوان «6»، و هو أحسن ما

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 215

أُلِّف فی الموضوع، فقد جمع شوارده فی سبعین صحیفة، و أفرد فیه رسالة ردّا علی کلمة السیّد محمود الآلوسی فی التوسّل بالنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، طبعت فی عشرین صحیفة بمطبعة نخبة الأخبار سنة (1306).

9- العدوی الحمزاوی المتوفّی (1303): فی کنز المطالب (ص 198).

10- العزّامی الشافعی القضاعی: فی فرقان القرآن «1» المطبوع مع الأسماء و الصفات للبیهقی فی (140) صحیفة، و هو کتاب قیِّم أدّی للکلام حقّه. (أُولئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ) «2».