اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ثواب نماز در مسجد قبا

متن فارسی

چنانکه نووى گفته است: مستحب مؤکد است به مسجد «قباء» برود و در روز شنبه اولى است،

و فاکهى گفته است: به ترتیب، روز شنبه، دوشنبه و پنجشنبه اولى است مخصوصا صبح هفدهم رمضان استحباب بیشترى دارد که روایتى در این باره رسیده است. وقتیکه به آنجا رفت در آن نماز بخواند و بعد از دعاء بگوید: اى دادرس بیچارگان، اى یار یارى طلبان، اى گره‌گشاى گرفتاران، اى اجابت کننده دعاى درماندگان، بر آقایمان محمد و آلش درود بفرست و گرفتاریم را رفع فرما، چنانکه گرفتارى پیامبرت را در همین جا رفع فرمودى اى حنّان و اى منان اى کثیر المعروف و احسان، اى دائم النعم، اى ارحم الراحمین، حرکت و نیرو جز از ناحیه خداى بلند مرتبه و بزرگ نیست.

و از رسول خدا به طور صحیح آمده است: هر کس به این مسجد (مسجد قباء) بیاید و در آن نماز بخواند ثوابش همانند ثواب یک عمره است «1» حاکم و ذهبى نیز آن را صحیح دانسته‌اند.

طبرانى به طور مرفوع آورده است: کسى وضوء کامل بگیرد و تنها قصدش رفتن به مسجد قباء و صبح کردن در آن به خاطر نماز باشد، و در آن چهار رکعت نماز که در هر رکعتى «ام القرآن» «1» بخواند ثواب عمره کننده خواهد داشت «2».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 238

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 238

– و یستحبُّ استحباباً مؤکّداً- کما قال النووی- أن یأتی مسجد قباء، و فی یوم السبت أولى. و قال الفاکهی: فی السبت فالإثنین فالخمیس أولى سیّما صبیحة سابع عشر رمضان لحدیث فی ذلک، فیصلّی فیه و یقول بعد دعائه بما أحبّ: یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا مفرِّج کرب المکروبین، یا مجیب دعوة المضطرّین، صلِّ على سیّدنا محمد و آله، و اکشف کربی و حزنی کما کشفت عن رسولک حزنه و کربه فی هذا المقام، یا حنّان یا منّان، یا کثیر المعروف و الإحسان، یا دائم النعم، یا أرحم الراحمین، و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلیّ العظیم.

و قد صحَّ عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: «من خرج حتى یأتی هذا المسجد- یعنی مسجد قباء- فیصلّی فیه، کان کعدل عمرة» مستدرک الحاکم «1» (3/12) صحّحه الحاکم و الذهبی.

و أخرج الطبرانی «2» مرفوعاً: «من توضّأ فأسبغ الوضوء، ثمّ عمد إلى مسجد قباء لا یرید غیره و لا یحمله على الغدو إلّا الصلاة فی مسجد قباء، فصلّى فیه أربع رکعات یقرأ فی کلّ رکعة بأمّ القرآن، کان له کأجر المعتمر إلى بیت اللَّه». مجمع الزوائد (4/11).