اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مرداد ۱۴۰۳

جنگ بر سر تأویل آیه «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا»

متن فارسی

آن جماعت در تاویلات و تحریف های معنوی قرآن گیر وداراها داشته اند از جمله در سال 317 هجری در بغداد بین طرافداران ابوبکرمروزی حنبلی و جماعت دیگری از ” عامه “بر سر تفسیر آیه “«عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا » باشد که پروردگارت ترا به منزلتی ستوده بردار “اختلاف افتاد.حنبلیان گفتند: خدا پیامبر را با خویش و به منزلت اتحاد بر می نشاند. و دیگران گفتند: مقصود از آن منزلت، شفاعت عظمی است.در نتیجه، کارشان به جنگ کشید وعده ای کشته شدند.
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ،ج10،ص195)

متن عربی

و للقوم فی تحریف الکتاب معارک دامیة منها وقعة سنة (317) ببغداد بین

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 195

أصحاب أبی بکر المروزی الحنبلی، و بین طائفة أخری من العامّة أیضاً، اختلفوا فی تفسیر قوله تعالی: (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) «1». فقالت الحنابلة: یجلسه معه علی العرش. و قال الآخرون: المراد بذلک الشفاعة العظمی. فاقتتلوا بذلک، و قتل بینهم قتلی. تاریخ ابن کثیر «2» (11/162).