اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

جواب امام حسن(ع) به توهین مروان

متن فارسی

ابن حجر در تطهیر الجنان- در حاشیه ی صواعق ص 124 – می نویسد: و با زنجیره ای که حلقه های میانجی آن مورد اطمینان اند آورده اند که مروان چون به حکومت مدینه رسید هر روز جمعه علی را بر منبر دشنام می داد پس از او سعید بن عاص به حکومت رسید و او دشنام نمی داد وسپس که دوباره مروان حکومت یافت دشنام گوئی را تجدید کرد و حسن این را می دانست و جز هنگام برپا بودن نماز به مسجد در نمی آمد و مروان از این خشنود نبود تا کسی به نزد حسن فرستاد و در خانه ی خودش دشنام بسیاربه او و پدرش داد و از آن میان: من مانندی برای تو نیافتم مگر استر که چون گویندش پدرت کیست گوید پدرم اسب است حسن به آن پیام آور گفت: نزد اوبازگرد و به وی بگو: به خدا سوگند که من با دشنام دادن به تو چیزی از آن چه را گفتی از میان نمی برم ولی وعده گاه من و تو نزد خداست که اگر دروغگو باشی عذاب خدا شدیدتر است جد من بزرگوارتر از آن است که مثل من مثل استر باشد.

الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب، ج 8، ص: 375

متن عربی

قال ابن حجر فی تطهیر الجنان «1» هامش الصواعق (ص 142) و بسندٍ رجاله ثقات: إنّ مروان لمّا ولی المدینة کان یسبُّ علیّا علی المنبر کلّ جمعة، ثمّ ولی بعده سعید بن العاص فکان لا یسبّ، ثمّ أُعید مروان فعاد للسبّ، و کان الحسن یعلم ذلک فیسکت و لا یدخل المسجد إلّا عند الإقامة، فلم یرض بذلک مروان حتی أرسل للحسن فی بیته بالسبّ البلیغ لأبیه و له، و منه: ما وجدت مثلک إلّا مثل البغلة یقال لها: من أبوک؟ فتقول: أبی «2» الفرس. فقال للرسول: «ارجع إلیه فقل له: و اللَّه لا أمحو عنک شیئاً ممّا قلت بأنّی أسبّک، و لکن موعدی و موعدک اللَّه، فإن کنت کاذباً فاللَّه أشدُّ نقمة، قد أکرم جدّی أن یکون مثلی مثل البغلة». الی آخره.