اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

نظر ابن تیمیه در خصوص زیارت قبر پیامبر(ص)

متن فارسی

شیخ سلامه عزامی شافعی، در ” فرقان القرآن ” صفحه 133 گفته است: ابن تیمیه گفته است “: کسی که قبور صالحان را طواف کند و یا مسح نماید، گناه بسیار بزرگی مرتکب شده است ” او گفتار گونه گونی در این مورد دارد: گاهی آن را از گناهان کبیره و گاهی آن را شرک و گاهی دیگر تعبیراتی نظیر آن دارد. در صورتی که دانشمندان محقق و فقهاء مدقق پیش از آنکه او به دنیا بیاید از یررسی و تدوین آن فراغت یافته بودند، اما او تصمیم دارد که با آنان مخالفت کند و گاهی ادعای اجماع طبق گفته می نماید، در صورتی که قبل از او اجماع بر خلافش منعقد بوده چنانکه کسی در گفتار او و کسانی که پیش از او و بعدش بوده اند دقت کند و داری فهم درست و برسی صحیح باشند، این حقیقت را به روشنی می یابد. و در اینجا مثالی می آورم و آن اینکه: عوام مسلمین که قبر را مسح می کنند و یا دور آن طواف نمایند، اهل علم درباره آن سه نظر دارند: مطلقا جائز است، مطلقا مکروه است، در صورتی که ازروی شدت علاقه باشد مانعی ندارد و گر نه مکروه است. و هر گاه در اموری که ابن تیمیه به سبب آن مسلمین را تکفیر کرده و آن را عبادت غیر خدا شمرده، تامل کنی خواهی یافت یافت که دلیلش برگشت به دو مقدمه می کند که کبرای آن “: هر عبادتی برای غیر خدا شرک است ” درست و جزء ضروریات دین است، و ابن تیمیه از آیات و روایات زیادی که درباره مشرکین وارد شده، برای آن استدلال کرده است ولی صغرای آن “: هر ندائی برای مرده یا غائب یا طواف دور قبر، یا مسح کردن آن یا ذبح حیوان و یا نذر برای صاحب آن عبادت غیر خدا است.” دروغ است و ابن تیمیه از آیات و احادیث صحیحی که معنی انها را نفهمیده یا عمدا آنها را تاویل کرده برای این عقیده نادرستش استدلال نموده است. و از این قیاس فاسد صغرایش غلط است نتیجه دروغی گرفته که عبارت است از: همه مسلمانان جز او و اتباعش مشرک و کافرند و آقای اهل تحقیق و تاج اهل تدقیق، امام ابو عبد الله محمد بن عبد المجید فاسی، متوفی در سال 1922 ه کتابی فشرده درباره رد این مذهب از نظر اصول و منطق نگاشته، و آن را چنانکه شایسته بوده مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. تا اینکه می گوید: این مرد حتی بر رسول خدا تعدی و جسارت کرده و گفته است: مسافرت برای زیارتش معصیت است و کسی که او را بعد از مرک ندا کرده و به یاری بطلبد، مشرک است. و گاهی آن را شرک کوچک و گاهی شرک بزرگ خوانده است اگر چه یاری خواه دلش مملو از این حقیقت باشد که: خالقی و موثری جز خدا نیست و از پیامبر که حاجت و یاری خواسته می شود، به این جهت است که خدا او را سر چشمه هر خیر و مقبول الشفاعه و مستجاب الدعوه قرار داده است، چنانکه همه مسلمان ها در جمیع اعصار درباره او چنین عقیده ای داشته اند. و جمال الدین عبد الله محمد انصاری محدث گفته است: با شیخ ما تاج الدین فاکهانی به دمشق رفتیم او تصمیم گرفت نعلین رسول خدا را که در ” دار الحدیث الاشرفیه ” بودن زیارت کند و من با او بودم، هنگامی که نعلین مبارک را دید، افتاد و آن را می بوسید و صورتش را بر آن می مالید و در حالیکه اشکش جاری بود می خواند:

فلو قیل للمجنون: لیلی و وصلها

ترید ام الدنیا و ما فی طوایاها؟

لقال: غبار من تراب نعالها

احب الی نفسی و اشفی لبلواها”

اگر به مجنون گفته شود: لیلی و وصلش را می خواهی یا دنیا و ما فیها را، او در جواب من گوید: غبار خاک کفش او پیشم از

همه چیز محبوبتر است. و از آن برای همه دردها شفا می طلبم.”

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 226

متن عربی

19- قال الشیخ سلامة العزّامی الشافعی فی فرقان القرآن (ص 133):

و قال- یعنی ابن تیمیّة-: من طاف بقبور الصالحین أو تمسّح بها کان مرتکباً أعظم العظائم. و أتی بکلام ملتبس؛ فمرّة یجعله من الکبائر، و أخری من الشرک إلی مسائل من أشباه ذلک، قد فرغ العلماء المحقِّقون و الفقهاء المدقِّقون من بحثها و تدوینها قبل أن یولد هو بقرون، فیأبی إلّا أن یخالفهم؛ و ربّما ادّعی الإجماع علی ما یقول، و کثیراً ما یکون الإجماع قد انعقد قبله علی خلاف قوله، کما یعلم ذلک من أمعن فی کلامه و کلام من قبله و کلام من بعده ممّن تعقّبه من أهل الفهم المستقیم و النقد السلیم، و إلیک مثالًا:

التمسّح بالقبر أو الطواف به من عوام المسلمین، فأهل العلم فیه علی ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، و المنع مطلقاً علی وجه کراهة التنزیه الشدیدة، و لکنّها لا تبلغ حدّ التحریم، و التفصیل بین من غلبه شدّة شوقٍ إلی المزور فتنتفی عنه هذه الکراهة و من لا فالأدب ترکه. و أنت إذا تأمّلت فی الأُمور التی کفّر بها المسلمین و جعلها

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 227

عبادة لغیر اللَّه وجدت حجَّته ترجع إلی مقدّمتین صدقت کبراهما و هی: کلّ عبادة لغیر اللَّه شرک. و هی معلومة من الدین بالضرورة، ثمّ یسوق علیه الأدلّة بالآیات الواردة فی المشرکین، و کذبت صغراهما، و هی قوله: کلّ نداءٍ لمیّت أو غائب أو طواف بقبر أو تمسّح به أو ذبح أو نذر لصاحبه… إلخ، فهو عبادة لغیر اللَّه.

ثمّ یسوق الآیات و الأحادیث الصحاح التی لم یفهمها أو تعمّد فی تأویلها علی غیر وجهها، ثمّ یخرج من هذا القیاس الذی فسدت إحدی مقدّمتیه بنتیجة لا محالة کاذبة، و هی: أنَّ جمهور المسلمین- إلّا إیّاه و من شایعه- مشرکون کافرون، و قد أجاد تلخیص هذا المذهب و أدلّته و تزییفها منطقیّا و أُصولیّا کلّ الإجادة سیّد أهل التحقیق و تاج أهل التدقیق الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن عبد المجید الفاسی، المتوفّی سنة تسع و عشرین و مائتین و ألف فی مؤلّفٍ ردّ به علی ذلک المذهب، ینطق بعلوِّ کعب هذا الإمام. إلی أن قال:

و لقد تعدّی هذا الرجل حتی علی الجناب المحمّدی فقال: إنَّ شدّ الرحال إلی زیارته معصیة، و إنّ من ناداه مستغیثاً به- علیه الصلاة و السلام- بعد وفاته فقد أشرک، فتارةً یجعله شرکاً أصغر، و أُخری یجعله شرکاً أکبر، و إن کان المستغیث ممتلئ القلب بأنَّه لا خالق و لا مؤثِّر إلّا اللَّه، و أنَّ النبیَّ- صلی اللَّه علیه- إنَّما تُرفع إلیه الحوائج و یُستغاث به، علی أنَّ اللَّه جعله منبع کلِّ خیر، مقبول الشفاعة، مستجاب الدعاء صلی الله علیه و آله و سلم کما هی عقیدة جمیع المسلمة، مهما کانوا من العامّة. انتهی.

و أخبر جمال الدین عبد اللَّه بن محمد الأنصاری المحدِّث، قال: رحلنا مع شیخنا تاج الدین الفاکهانی «1» إلی دمشق، فقصد زیارة نعل سیّدنا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم التی بدار الحدیث الأشرفیّة بدمشق و کنت معه، فلمّا رأی النعل المکرّمة حسر عن رأسه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 228

و جعل یقبّله و یمرّغ وجهه علیه و دموعه تسیل، و أنشد:

          فلو قیل للمجنون لیلی و وصلَها             تریدُ أم الدنیا و ما فی طوایاها

             لقال غبارٌ من ترابِ نعالِها             أحبُّ إلی نفسی و أشفی لبلواها»