logo-samandehi

خنده ابوبکر بر چهره مبارک حضرت علی(ع)

و این شعر عبدی:

و الیک الجواز تدخل من شئت / جنانا و من تشاء جحیما

اشارت است به معنی که در اخبار بسیاری وارد شده است و ما به یاد آوری برخی از این اخبار بسنده می کنیم:

1.”- حافظ ابن سمان ” در ” الموافقه ” از قول قیس بن حازم روایت کرده است که گفت: ابو بکر صدیق علی بن ابی طالب را دید و بر روی او لبخند زد؛ علی فرمود: چرا خندیدی؟ گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدم که می گفت: هیچ کسی از صراط نمی گذرد مگر آنکه علی برایش پروانه عبور نوشته باشد.

این روایت در”الریاض النضره ” 2 ص 177 و 244 و در ” الصواعق ” ص 75 و ” اسعاف الراغبین ” صفحه 161 ، یاد شده است.

2. مجاهد از ابن عباس نقل کرده است که پیغمبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: چون روز رستاخیز آید، خدای عزوجل، جبرئیل و محمد را بر صراط میایستاند و هیچ کس از آن نمی گذرد، مگر آن که براتی از علی بن ابی طالب دارد.

“خطیب خوارزمی ” در ص 253 ” المناقب ” این حدیث را آورده و ابن مغازلی فقیه نیز در ” المناقب ” یاد کرده و عبارت او چنین است: علی در روز قیامت بر کنار حوض ایستاده، و (به بهشت) در نمی آید مگر کسی که از علی بن ابی طالب جواز آورد.

” قرشی”در ص 36 ” شمس الاخبار ” این حدیث را یاد کرده است.

3.”- حاکمی ” از قول علی (علیه السلام) آورده است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: چون خداوند خلق پیشین و پسین را در رستاخیز گرد آورد و صراط بر پل جهنم زده شود، از آن نمی گذرد مگر آن کس که گذرنامه ولایت علی بن ابی طالب داشته باشد. این روایت در باب54فراید السمطین ” و ص 172 ج 2 ” الریاض النضره ” یاد شده است.

4.”- حسن بصری ” از قول عبد الله آورده است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: چون قیامت شود، علی بن ابی طالب بر فردوس که کوهی است از جنت بر آمده و بالای آن عرش پروردگار جهانیان است و نهرهای بهشت از آن سرازیر و در بهشت پراکنده است،بر کرسیی از نور می نشیند و ” تسنیم ” از پیش رویش روان است، هیچ کسی را گذری بر صراط نخواهند بود، مگر آن را که برات ولایت او (علی) و خاندانش، باشد (علی) بر جنت مشرف است دوستان خود را به بهشت و دشمنان خویش را به دوزخ در می آورد.

خوارزمی در ص42 “المناقب ” و حموئی در باب 54 ” الفراید السمطین ” این روایت را آورده اند.

5.”- قاضی عیاض ” در ” الشفا ” از پیغمبر(صلی الله علیه وآله) روایت کرده است که فرمود: معرفت خاندان محمد برات آزادی از دوزخ و محبت آل محمد پروانه عبور از صراط و ولایت آل محمد، امان از عذاب است.

این روایت را درص139

الصواعق ص 15 ” الاتحاف ” و ص 159 ” رشفه الصادی ” می توان یافت.

6.” خطیب ” در ص 161 ج 3 ” تاریخش ” از ” ابن عباس ” آورده است که به پیغمبر (صلی الله علیه واله وسلم) گفتم: ای رسول خدا آیا برای رهائی از دوزخ جوازی هست؟ فرمود: آری، گفتم: چیست؟

فرمود: محبت علی بن ابی طالب. و انشاء الله تعالی، حدیث” علی قسیم الجنه و النار ” در جای خود خواهد آمد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 457

رفتن به بالا