اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

جواز عقد موقت نزد بعضی از صحابه و تابعین

متن فارسی

صحابه و تابعین

گروهی از صحابه و تابعین با اطلاع از نهی عمر از آن، معتقد به مشروعیت این ازدواج و عدم نسخ متعه (ازدواج موقت)، هستند.

اینان آراء و نظراتشان در امت، موقعیت بسزائی را حائز است، چنانکه برخی از آنها پیروانی دارند و اطاعتشان را امت بر خود فرض

می دارند از قبیل:

1- امیر المومنین علی (ع)

2- ابن عباس دانشمند این امت

3-عمران بن حصین خزاعی

4-جابر بن عبد الله انصاری

5-عبد الله بن مسعود هذلی

6- عبد الله بن عمر العدوی

7- معاویه بن ابی سفیان

8-ابو سعید الخدری الانصاری

9-سلمه بن امیه الجحمی

10- معبد بن امیه الجحمی

11-زبیر بن عوام قرشی

12-الحکم

13-خالد بن مهاجر المخزومی

14-عمرو بن حریث القرشی

15- ابی بن کعب الانصاری

16-ربیعهبن امیه الثقفی

17-  سعید بن جبیر

18-طاووس الیمانی

19- عطاء ابو محمد الیمانی

20- السدی

ابن حزم، بعد ازشمردن گروهی از صحابه که ازدواج موقت را پذیرفته اند گوید: و از تابعین، طاوس یمانی و سعید بن جبیر و عطاء و سایر فقهاء مکه می باشند.

ابو عمر گوید، اصحاب ابن عباس از مردم مکه ویمن همه معتقدند ازدواج موقت حلال است. قرطبی در تفسیرش 132:5 گوید: اهل مکه زیاد ازدواج موقت می کردند.

 رازی در تفسیرش 200:3 در آیه متعه گوید: اختلاف کرده اند آیا این آیه نسخ شده یا نه؟ توده عظیم امت معتقدند این آیه نسخ شده است، گروهی از امت هم می گویند هنوز مباح است. ابوحیان بعد از نقل حدیث جواز متعه گوید: و به این عقیده، گروهی از اهل بیت و تابعین گرائیده اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 451

متن عربی

4- الصحابة و التابعون:

ذهب جمع من الصحابة و التابعین إلی إباحة المتعة و عدم نسخها مع وقوفهم علی نهی عمر عنها، و لهم و لرأیهم شأن فی الأمّة، و فیهم من یجب علیها اتّباعه:

1- أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام/ 11- الزبیر بن العوّام القرشی

2- ابن عبّاس حبر الأمّة 12- الحکم/

3- عمران بن الحصین الخزاعی/ 13- خالد بن المهاجر المخزومی

4- جابر بن عبد اللَّه الأنصاری/ 14- عمرو بن حریث القرشی

5- عبد اللَّه بن مسعود الهذلی/ 15- أُبیّ بن کعب الأنصاری

6- عبد اللَّه بن عمر العدوی/ 16- ربیعة بن أمیّة الثقفی

7- معاویة بن أبی سفیان/ 17- سعید بن جبیر

8- أبو سعید الخدری الأنصاری/ 18- طاووس الیمانی

9- سلمة بن أمیّة الجمحی/ 19- عطاء أبو محمد الیمانی

10- معبد بن أمیّة الجمحی/ 20- السدّی قال ابن حزم «1»- بعد عدِّ جمع من الصحابة القائلین بالمتعة-: و من التابعین: طاووس، و سعید بن جبیر، و عطاء، و سائر فقهاء مکّة.

قال أبو عمر: أصحاب ابن عبّاس من أهل مکّة و الیمن، کلّهم یرون المتعة حلالًا.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 452

قال القرطبی فی تفسیره «1» (5/132): أهل مکّة کانوا یستمتعونها کثیراً.

قال الرازی فی تفسیره «2» (3/200) فی آیة المتعة: اختلفوا فی أنَّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة، و قال السواد منهم: إنّها بقیت مباحةً کما کانت.

قال أبو حیّان «3» بعد نقل حدیث إباحة المتعة: و علی هذا جماعة من أهل البیت و التابعین.