اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

صله رحم، هدف بعثت پیامبر(ص)

متن فارسی

ابن حجر در اصابه 4/116 از طریق اسحاق بن عیسى هاشمى و او از ابو رافع آورده است که گفت شنیدم ابوطالب می‌گفت: از برادرزاده‌ام محمد بن عبد اللّه شنیدم که می‌گفت پروردگارش او را فرستاده است براى استوار ساختن پیوند میان خویشان و براى این که تنها خدا را بپرستند و با او دیگرى را نپرستند، و محمد نیز راستگو و درستکار است.

این گزارش را سید زینى دحلان نیز در ص 6 از اسنى المطالب یاد کرده و می‌نویسد: خطیب آن را آورده، سید فخار بن معد نیز در ص 26 از کتاب الحجة از طریق حافظ ابو نعیم اصفهانى آن را آورده و با اسنادى دیگر نیز آن را از راه ابو الفرج اصفهانى آورده است.

و شیخ ابراهیم حنبلى در نهایة الطلب نیز از زبان عروه ثقفى آورده که گفت شنیدم ابوطالب (ض) می‌گوید برادرزاده‌ام که راستگو و درستکار است و بخدا سوگند که بسیار راستگو است مرا خبر داد که پروردگارش او را فرستاده است به استوار ساختن پیوند میان خویشان، و بر پا داشتن نماز و دادن زکات و هم گفته: سپاسگزار باش تا روزى برى کفر مورز تا عذاب نبینى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 494

متن عربی

15- حدیث عن أبی طالب:

ذکر ابن حجر فی الإصابة (4/116) من طریق إسحاق بن عیسى الهاشمی عن أبی رافع قال: سمعت أبا طالب یقول: سمعت ابن أخی محمد بن عبد اللَّه یقول: إنّ ربّه بعثه بصلة الأرحام، و أن یعبد اللَّه وحده و لا یعبد معه غیره، و محمد الصدوق الأمین.

و ذکره السیّد زینی دحلان فی أسنى المطالب «1» (ص 6) و قال: أخرجه الخطیب، و أخرجه السیّد فخار بن معد فی کتاب الحجّة «2» (ص 26) من طریق الحافظ أبی نعیم الأصبهانی، و بإسناد آخر من طریق أبی الفرج الأصبهانی‏، و روى الشیخ إبراهیم الحنبلی فی نهایة الطلب عن عروة الثقفی قال: سمعت أبا طالب رضى الله عنه یقول: حدّثنی ابن أخی الصادق الأمین و کان و اللَّه صدوقاً: إنّ ربّه أرسله بصلة الأرحام، و إقام الصلاة، و إیتاء الزکاة و کان یقول: اشکر ترزق، و لا تکفر تُعذّب.