اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

هفت هزار سال عبادت بیهوده

متن فارسی

در حدیث دیگر چنین آمده : ” اگر بنده ای هفت هزار سال خدا را بپرستد ولی بعدا در حالی از دنیا برود که نسبت به علی کینه می ورزد و حقش را انکار می نماید و عهد ولایش را گسسته است خدا روز خوشش را به بیچارگی تبدیل خواهد کرد و به خواری در خواهد آوردش. “

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 364

متن عربی

و فی حدیث: «لو أنّ عبداً عبد اللَّه سبعة آلاف سنة ثم أتی اللَّه عزّ و جلّ ببغض علیّ جاحداً لحقّه ناکثاً لولایته لأتعس اللَّه خیره و جدع أنفه».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 364