اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تقدم خلقت رسول خدا(ص) بر حضرت آدم(ع)

متن فارسی

نبی اکرم (ص) فرمود: «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین : من نبی بودم آنگاه که آدم بین آب و خاک بود. » (مفاتیح الغیب، فخر رازی ، ج 6، ص: 525 )

از آن حضرت پرسیده شده: « متی کنت نبیا قال: کنت نبیا و آدم بین الروح و الجسد : از کی نبی شدی؟ فرمودند: من نبی بودن آنگاه که آدم بین روح و جسد بود.» (المستدرک، حاکم نیشابوری ، ج2 ، ص 609)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 56

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 56

 

و تواتر عنه صلی الله علیه و آله و سلم من طرق صحیحة: «کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین. أو: بین الروح و الجسد. أو: بین خلق آدم و نفخ الروح فیه».