اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

خوشبخت و بدبخت واقعی چه کسی است؟

متن فارسی

حدیث: خوشبخت واقعی کسی است که علی علیه السلام را دوست بدارد

و به این مضمون : ” هان هر که این ” یعنی علی ع ” را دشمن بدارد قطعا خدا و پیامبرش را دشمن داشته است و هر که این را دوست بدارد محققاخدا و پیامبرش را دوست داشته است. “

و ” اینک فرشته وحی به من اطلاع می دهد که خوشبخت، خوشبخت واقعی کسی است که علی را در زندگی و پس از بدرود زندگی دوست داشته باشد، و بدبخت، بدبختی واقعی کسی است که علی را در زندگی و پس از بدرود زندگی دشمن داشته باشد “.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 365

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 365

و فی مرفوع: «ألا من أبغض هذا- یعنی علیّا- فقد أبغض اللَّه و رسوله، و من أحبّ هذا فقد أحبّ اللَّه و رسوله».

و فی حدیث مرفوعاً: «هذا جبریل یخبرنی أنّ السعید حقّ السعید من أحبّ علیّا فی حیاته و بعد موته، و أنّ الشقیّ کلّ الشقیّ من أبغض علیّا فی حیاته و بعد موته».