اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

برادری با پیامبر(ص)، بزرگترین افتخار علی(ع)

متن فارسی

ابو الحسن مسعودی شافعی (شرح حالش در ج 1 ص 171 ذکر شد) در جلد 2 «مروج الذهب» صفحه 49 گوید:

چیزهائی که اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به سبب آن استحقاق فضیلت و برتری بر دیگران می یافتند همانا پیشدستی در ایمان و هجرت و یاری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و نزدیک شدن به آن جناب در خویشی و قناعت و جانفشانی در راه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و علم به کتاب و تنزیل و جهاد در راه خدا و ورع و زهد و حکم و داوری و عفت و علم بود و در تمام این مزایا و افتخارات، علی علیه السّلام حد اکثر آن را دارا و حظ و نصیب فراوان بسیاری احراز نموده است. و تا آنجا (در برتری و شرف و فضیلت) پیشرفته که به تنهائی و منحصرا به این سخن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هنگامی که سنت برادری میان اصحاب خود اجرا فرمود مفتخر گشته که فرمود: انت أخی یعنی: تو برادر من هستی در صورتی که برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کس حریف و همانند نبود،

( الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 422

متن عربی

کلمة المسعودی:

قال أبو الحسن المسعودیّ الشافعیّ- المترجم (ص 103)- فی مروج الذهب «2» (2/49):

و الأشیاء التی استحقَّ بها أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم الفضل هی السبق إلی الإیمان و الهجرة، و النصرة لرسول اللَّه صلی الله علیه و سلم و القربی منه، و القناعة، و بذل النفس له، و العلم بالکتاب و التنزیل، و الجهاد فی سبیل اللَّه، و الورع، و الزهد، و القضاء، و الحکم، و العفّة، و العلم، و کلُّ ذلک لعلیّ علیه السلام منه النصیب الأوفر و الحظّ الأکبر، إلی ما ینفرد به من

قول رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم حین آخی بین أصحابه: «أنت أخی»، و هو صلی الله علیه و سلم لا ضدَّ له و لا ندّ.