اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

اطاعت از علی(ع)، اطاعت از خداست

متن فارسی

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است، و هر که سر از فرمان من بپیچد سر از فرمان خدا پیچیده است، و هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است، و هر که سر از فرمان علی بپیچد سر از فرمان من پیچیده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 389

متن عربی

و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من أطاعنی فقد أطاع اللَّه و من عصانی فقد عصی اللَّه، و من أطاع علیّا فقد أطاعنی، و من عصی علیّا فقد عصانی».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 389