اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حساسیت علی(ع) درباره بیت المال

متن فارسی

امیر مؤمنان در خطبه شقشقیه می‌ گوید: تا هنگامى که سومین کس از آن گروه برخاست و مانند شترى که هر دو پهلویش از پرخورى و بسیارنوشى باد کرده، میان جاى خوردن و بیرون دادنش خودپسندانه به خرامیدن پرداخت و فرزندان نیاکانش نیز با او برخاسته و دارایى خدا را چنان می‌خوردند که شتر گیاه بهارى را ریشه کن می‌کند.

و در یکى از سخنرانیهاى او (ع) می‌خوانیم: اگر دارایى از آن خودم نیز بود آن را به تساوى بخش می‌کردم چه رسد که دارایى، دارائى خداست. هان! دادن دارایى جز در جائى که شایستگى باشد ریخت و پاش ناروا و نابجاست.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 484

متن عربی

و هذا مولانا أمیر المؤمنین یقول فی خطبته الشقشقیّة «2»: «إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه بین نثیله و معتلفه، و قام معه بنو أبیه یخضمون مال اللَّه خضمة الإبل نبتة الربیع».

و فی خطبة له علیه السلام: «لو کان المال لی لسوّیت بینهم، فکیف و [إنما] المال مال اللَّه؟ ألا و إنّ إعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و إسراف» «3».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 484