اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

خداوند علم کتاب خود را به معاویه می‌آموزد

متن فارسی

“ذهبی ” در ” میزان ” و ” ابن کثیر ” در تاریخ ” خود 121:8 از طریق ” نصیر ” و او از ” ابی هلال محمد بن سلیم ” روایت می کند که ” جبله ” از مردی و از ” مسلمه بن مخلد ” نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده “: خدا یا بر معاویه کتاب خود را بیاموز، و او را در شهر ها برقرار کن”

ذهبی می نویسد “: جبله شناخته نیست و خبرش هم منکر است (” با عقل و شرع ارتباط ندارد) و ” ابن حجر ” در ” لسان المیزان ” 96:2 آورده است: “شاید آفت این حدیث در آن مرد مجهول باشد که ” محمد بن سلیم ” است ” و ” ذهبی” در ” المیزان ” و ” ابن حجر ” در” لسان ” در ترجمه او نوشته اند که حدیث دروغ می گفته است. مراجعه شود به ” میزان ” 62:3 و ” لسان المیزان ” 192:5

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 106)

متن عربی

18- أخرج الذهبی فی المیزان و ابن کثیر فی تاریخه «7» (8/121) من طریق نصیر عن أبی هلال محمد بن سلیم حدّثنا جبلة عن رجل عن مسلمة بن مخلد؛ أنَّ النبیَّ صلى الله علیه و آله و سلم قال: اللّهمَّ علّم معاویة الکتاب، و مکّن له فی البلاد.

قال الذهبی: جبلة لا یُعرف و الخبر منکرٌ بمرّة. و قال ابن حجر فی اللسان «8» (2/96): و لعلّ الآفة فی الحدیث من الرجل المجهول.

قال الأمینی: لِمَ لا تکن الآفة من الرجل المعلوم محمد بن سلیم الکذّاب، و قد ترجمه

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 107

الذهبی فی المیزان و ابن حجر فی لسانه عن یحیى بن معین «1» بأنّه کان یکذب فی الحدیث.

 

راجع «2»: المیزان (3/62) و لسان المیزان (5/192).