logo-samandehi

خدایا، معاویه را از عذاب خود در امان نگه دار

طبرانی از طریق عبدالرحمن بن ابی عمیره مزنی آورده است که پیغمبر صلی الله علیه و اله به معاویه فرمود: خدایا او را کتاب و حساب بیاموز و از عذاب خود نگه دار. و در عبارت ترمذی آمده: خدایا او را هدایت کننده و هدایت شده قرار بده و هدایتش کن. و ابن عساکر نیز در تاریخ خود 106:2 نیز چنین عبارتی آورده است.

ابن عبد البر در الاستیعاب این نسبت را داده و گفته است: ثابت نیست رجوع کنید به مطالبی که در جزء دهم ص 376 ذکر شد.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 11 ص 124)

رفتن به بالا