اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

خدا با مقدم کردن ابوبکر و عمر در خلافت، بر من منت گذاشت

متن فارسی

از انس بن مالک آمده که رسول خدا فرموده است: من، ابوبکر و عمر را مقدم نکردم بلکه خداوند با مقدم کردن آنها بر من منت نهاد، پس از آنها اطاعت کنید و به یادشان پیروی نمائید و کسی اراده ی بدی نسبت به آنها کند گویا که اراده ی بدی نسبت به من و اسلام کرده است.

و چگونه بر بزرگان صحابه و شخصیت های عظیم خاندان نبوت و پیشاهنگ آنان امیر المؤمنین علیه السلام مخفی مانده بود که پیامبر اکرم به فرمان خدا ” ابوبکر و عمر ” را بر علی و دیگران در امر خلافت مقدم کرده است؟! در نتیجه آنان از بیعت با کسی که خدا و رسولش او را مقدم کرده تخلف نموده و از اطاعتش سر پیچی کرده مقدمش نداشتند؟!! و برای چه هنگامی که رسول خدا روز پنجشنبه پنج روز پیش از وفاتش خواست درباره ی جانشین بعد از خود، چیزی بنویسد، نگذاشتند در صورتیکه پیش از آن (طبق این روایت ساخته شده) جانشینش را تعیین کرده بود و نمی نوشت مگر کسی را که خدا مقدم داشته و پیامبر اکرم قبلا تعیین فرموده بود؟! و چرا در روز سقیفه ی بنی ساعدة کسی سخن از این مقدم داشتن دروغین که به نام خدا و رسولش ساخته شده به میان نیاورده است؟! و اگر رسول خدا شیخین را (طبق این روایت) مقدم کرده بود، چرا ابوبکر در آن روز (سقیفه) ابو عبیده ی جراح را مقدم می داشت و چنانکه در صحیح آمده: مردم را ترغیب به بیعت با او و عمر می کرد؟! گویا که گوش امت اسلام، حتی ” انس ” راوی این روایت، چنین مقدم داشتنی را نشنیده بود!!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 557)

متن عربی

29- عن أنس بن مالک: قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: ما قدّمت أبا بکر و عمر و لکن اللَّه قدّمهما و منّ بهما علیّ، فأطیعوهما و اقتدوا بذکرهما، و من أرادهما بسوءٍ فإنّما یریدنی و الإسلام. أخرجه ابن النجّار کما فی کنز العمّال «8» (6/144).

کیف خفی على معظم الأصحاب و رجالات بیت الوحی- و فی مقدّمهم سیّدهم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 558

أمیر المؤمنین- أنّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قدّم الشیخین على علیّ علیه السلام و غیره فی الخلافة مهما قدّمهما اللَّه تعالى؟ فتخلّفوا عن بیعة من قدّمه اللَّه و رسوله و ما أطاعوه و ما قدّموه.

و لما ذا حیل بینه صلى الله علیه و آله و سلم و بین ما رام أن یکتبه یوم الخمیس قبلَ وفاته بخمسة أیّام فی متولّی الخلافة بعد ما کان نصّ علیه قبل ذلک الیوم؟ و ما کان یکتب إلّا من قدّمه اللَّه تعالى و نصّ علیه صلى الله علیه و آله و سلم قبلُ.

و لما ذا لم یکن یوم السقیفة ذکر عند أیّ أحد من ذلک التقدیم المفتعل على اللَّه و على رسوله؟ و ما بال أبی بکر کان یقدّم أبا عبیدة الجرّاح یوم ذلک، و کان یحثّ الناس على بیعته و بیعة عمر کما ورد فی الصحیح؟ فکأنّ فی أُذن الأمّه وقراً من سماع ذلک التقدیم حتى أنّ أُذن أنس لم تسمع به قطّ.