اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

خریدن حوری بهشتی با چهار هزار ختم قرآن

متن فارسی

 ” ابو یحیی زکریا بن یحیی ناقد ” روایت می کند: ” از خداوند با چهار هزار ختم، زن حوری خریدم. به آخرین ختم که رسیده بودم، صدای حوری بلند شد و گفت: تو به پیمانت عمل کردی و من آن زن هستم که خریداری کردی ” تاریخ بغداد ” خطیب 462:8، ” المنتظم ” ابن جوزی 8:6، ” مناقب احمد ” تالیف ابن جوزی ” ص 510.

 “نویسنده گوید:” در این مدت که ختم ” ابو یحیی ” طول کشیده تعجب نباید کرد که توانسته است چهار هزار ختم بکند، چرا که این کار ممکن است در چند دقیقه نیز عملی شود، زیرا ” ابو مدین مغربی ” در یک شبانه روز هفتاد هزار ختم قرآن می کرد رجوع کنید به جلد 5 ص 35.

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج11 ص 189)

متن عربی

51- الحوراء تکلّم أبا یحیی

قال أبو یحیی زکریّا بن یحیی الناقد «2»: اشتریت من اللَّه حوراء بأربعة آلاف ختمة، فلمّا کان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء و هی تقول: وفیت بعهدک فها أنا التی قد اشتریتنی.

تاریخ بغداد للخطیب (8/462)، المنتظم لابن الجوزی «3» (6/8)، مناقب أحمد

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 189

لابن الجوزی «1» (ص 510).

لیس لک أن تناقش فی المدّة التی ختم أبو یحیی فیها الأربعة آلاف ختمة، فإنَّ من الممکن عند القوم أن یختمها فی بضع دقائق، فإنّ أبا مدین المغربی کان یختم فی الیوم و اللیلة سبعین ألف ختمة.