اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

خطبه عایشه در بصره

متن فارسی

در خطبه‌ ای که عایشه در بصره ایراد کرد چنین آمده است: «ای مردم! بخدا قسم گناه عثمان به آنجا نرسیده بود که خونش مباح باشد، او قطعا مظلومانه کشته شده ما برای شما از تازیانه و عصا خوردن ناراحت می‌شویم، چگونه ممکن است از کشته شدن عثمان ناراحت نشویم؟ به نظر من اول باید قاتلان عثمان را بکشید، آنگاه خلافت را چنانکه عمر بن خطاب کرده به شورا بگذارید».

بعد از این سخنرانی بعضی گفتند: راست می‌گوئی و بعضی گفتند: دروغ می‌گوئی، و همچنان بگو مگو می‌کردند تا جائیکه بعضی بعض دیگر را سیلی زدند.

امینی می‌گوید: مانند متناقض بودن و مخالفت شدید بعضی از این روایات با بعضی دیگر «2».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 579

متن عربی

20- و ما روی من خطبة لعائشة خطبتها بالبصرة: أیّها الناس، و اللَّه ما بلغ ذنب عثمان أن یُستحلّ دمه، و لقد قتل مظلوماً، غضبنا لکم من السوط و العصا و لا نغضب لعثمان من القتل؟ و إنّ من الرأی أن تنظروا إلى قتلة عثمان فیقتلوا به، ثمّ یردّ هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن الخطّاب. فمن قائلٍ یقول: صدقتِ. و آخر یقول: کذبتِ، فلم یبرح الناس یقولون ذلک حتى ضرب بعضهم وجوه بعض.
قال الأمینی: کضرب هذه الأحادیث بعضها وجوه بعض. أعلام النساء «2» (2/796).