اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

خلافت ابوبکر، معنا و مصداق «نصر الله»

متن فارسی

از ابن عباس آمده است: وقتى که سوره «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ» نازل شد، عباس پیش على آمد و گفت: برخیز و با ما پیش رسول خدا برویم، آنها پیش رسول خدا رفتند و از معنى این آیه سؤال کردند، پیامبر اکرم فرمود: «اى عباس، اى عموى پیغمبر، خداوند ابو بکر را خلیفه من بر دین خدا و وحیش قرار داد، پس گوش به حرفش دهید تا رستگار گردید، فرمانش را اطاعت کنید تا راه سعادت یابید» عباس گفت: پس مردم اطاعتش کردند و رستگار شدند!
و در تعبیر دیگر چنین آمده: «اى عمو، خدا ابوبکر را خلیفه من بر دین خدا و وحیش قرار داد، پس بعد از من فرمانش را ببرید تا هدایت یابید، از او پیروى کنید تا رستگار گردید، ابن عباس گفت: پس آنها اطاعت کردند و رستگار شدند.
خطیب بغدادى در تاریخش جلد 11 صفحه 294 آن را از طریق عمر ابن خالد کذاب آورده، بدون آنکه اشاره اى به نادرستى سند و متنش کند، اما سیوطى در «اللئالى» جلد 1 صفحه 152 از او حکایت کرده که افزوده است: «عمر کذاب است» ولى این لفظ در تاریخ بغداد چاپ شده وجود ندارد، گویا که دست امین چاپ آن را به خاطر خدمت به ستمگر تحریف کرده است! و عمر همان پسر ابراهیم قرشى کردى کذاب و حدیث ساز معروف است. و ذهبى نیز در میزانش جلد 2 صفحه 249 گفته است: «این حدیث صحیح نیست».

امینى می گوید:
عجبا اگر عباس از رسول خدا این نص صریح را شنیده و پسرش خلافت شیخین را در کتاب عزیز یافته بود و آن را با سوگند به خدا به مردم خبر داده و مأمور به طاعت و پیروى از آنها شده بود پس چرا او با همه اینها مخالفت کرد و از بیعت با ابى بکر تخلف نمود؟! «1» و چه چیز او را وادار کرد که روز رحلت رسول خدا پیش امیر المؤمنین علیه السلام برود و به او بگوید: برو پیش رسول خدا و از او بپرس: این امر (خلافت) را در چه کسى قرار داده است؟ اگر در ما است بدانیم، و اگر در غیر ما است پس در حق ما وصیت و سفارش کند! و على در جواب او می گوید: بخدا قسم اگر از رسول خدا بپرسم (و او هم خلافت را در ما قرار دهد) از حقمان ممنوع خواهیم شد، و مردم حقمان را به ما نخواهند داد، به خدا قسم هرگز آن را از رسول خدا نمی پرسم. و رسول خدا در همان روز رحلت فرمود «1».
و در تعبیر دیگر چنین آمده: «بیا با ما برویم پیش رسول خدا و از او بپرسیم: چه کسى را جانشین قرار خواهد داد؟ و اگر از ما کسى را جانشین قرار می دهد که هیچ، و گرنه درباره ما سفارش کند تا بعد از او محفوظ بمانیم …»
و چه چیز عباس را وادار کرده بود که بعد از وفات رسول خدا به على بگوید:
دستت را بده تا با تو بیعت کنم تا گفته شود: عموى پیغمبر با پسر عمویش بیعت کرده و اهل بیتت نیز با تو بیعت کنند، و بدانند که خلافت و تعیین جانشینى اگر بوده اقاله نشده و به دیگرى سپرده نشده است، على در جواب می گوید: و چه کسى غیر از ما آن را طلب خواهد کرد؟! «2» و در طبقات ابن سعد چنین آمده:
على فرمود: اى عمو! آیا این امر جز با شما خواهد بود؟ و آیا کسى در این باره با شما نزاع خواهد کرد؟!
و چرا با ابو بکر ملاقات کرد و از او پرسید: آیا رسول خدا به شما در باره چیزى سفارش فرمود؟ و او در جواب گفت: خیر، یا با عمر ملاقات نمود و مانند آنچه که از ابو بکر پرسیده بود، سؤال کرد و جواب منفى شنید، و پس از آنکه از آن دو نفر اعتراف بعدم استخلاف گرفت، به على گفت: دستت را بده تا با تو بیعت کنم و اهل بیتت نیز با تو بیعت نمایند «3».
یا آنکه می گوید: اى على! برخیز تا من و کسانى که حاضرند با تو بیعت کنیم زیرا این امر اگر رد نشده باشد اختیار آن با ما است، على در جواب گفت: و آیا غیر از ما کسى در آن طمع دارد؟
عباس گفت: به خدا قسم گمان دارم که بعدا چنین شود «1».
و چه چیز وادارش کرد روزى که عثمان خلیفه گردید به على بگوید:
هرگز تو را مقدم نکردم مگر آنکه خود را مؤخر کردى، بتو گفتم: مرگ در سیماى رسول خدا آشکار است بیا و از او در این باره سؤال کنیم، تو گفتى:
می ترسم در ما نباشد در نتیجه هرگز خلیفه نشویم، پس او مرد و تو مورد نظر بودى آنگاه گفتم: بیا با تو بیعت کنم تا کسى با تو اختلاف نکند باز امتناع کردى، سپس عمر مرد و بتو گفتم: خدا دستهایت را باز کرده از کسى بر تو مسئولیتى نیست، در شورى داخل نشو و شاید این خیر باشد (باز نپذیرفتى) «2».
و همین مطلب طور دیگر نیز آمده است و آن چنین است: «عباس گفت: تو را وادار به چیزى نکردم مگر آنکه به سوى آنچه که بد داشتم برگشتى، هنگام وفات رسول خدا درباره این موضوع (خلافت) راهنمائیت کردم گوش نکردى، بعد از وفات رسول خدا گفتم در این باره عجله کن امتناع کردى، هنگامى که عمر ترا در شوراى چند نفرى کاندیدا کرد گفتم که وارد آن نشو گوش بحرفم ندادى، پس اقلا این یک کلمه را از من گوش کن و آن اینکه دست نگهدار تا آنها تو را انتخاب کنند و از این عده بر حذر باش زیرا اینان همواره ما را از این حق محروم می کنند تا دیگران در این باره به نفع ما قیام نمایند «3».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 546 و 547

متن عربی

– عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏) جاء العبّاس إلى علیّ، فقال: قم بنا إلى رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم، فصارا إلى رسول اللَّه فسألاه عن ذلک فقال: یا عبّاس، یا عمّ رسول اللَّه، إنّ اللَّه جعل أبا بکر خلیفتی على دین اللَّه و وحیه، فاسمعوا له تفلحوا، و أطیعوا ترشدوا، قال العبّاس: فأطاعوه و اللَّه فرشدوا.

و فی لفظ آخر: یا عمّ إنّ اللَّه جعل أبا بکر خلیفتی على دین اللَّه و وحیه، فأطیعوه بعدی تهتدوا، و اقتدوا به ترشدوا. قال ابن عبّاس: ففعلوا فرشدوا.

أخرجه الخطیب البغدادی فی تاریخه (11/294)- من دون أیّ غمز فی سنده و متنه- من طریق عمر بن إبراهیم بن خالد الکذّاب، غیر أنّ السیوطی حکى عنه فی اللآلئ «4» (1/152) إردافه بقوله: عمر کذّاب. و هذا لا یوجد فی المطبوع من تاریخ

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 547

بغداد، فکأنّ ید الطبع الأمینة حرّفته خدمة للمبدإ، و عمر هو ابن إبراهیم القرشی الکردی الکذّاب الوضّاع. و قال الذهبی فی میزانه «1» (2/249): هذا الحدیث لیس بصحیح.

قال الأمینی: أسفی إن کان العبّاس قد سمع من رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم هذا النصّ الصریح- و کان ابنه یجد خلافة الشیخین فی الکتاب العزیز- و یخبر به الناس مشفّعاً بالحلف باللَّه، و أُمر بالطاعة و الاقتداء بهما، فلما ذا خالف ذلک کلّه؟ و لما ذا تخلّف عن بیعة أبی بکر «2»؟ و ما الذی حداه إلى أن یأتی أمیر المؤمنین علیّا علیه السلام یوم توفّی النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فی ضحاه، فیقول له: اذهب إلى رسول اللَّه فسله فی من یکون هذا الأمر؟ فإن کان فینا علمنا ذلک، و إن کان فی غیرنا أمر به فأوصى بنا، و یقول علیّ علیه السلام: و اللَّه لئن سألناها رسول اللَّه فمنعناها لا یعطیناها الناس أبداً، و اللَّه لا أسألها رسول اللَّه أبداً. فتوفّی رسول اللَّه حین اشتدّ الضحى من ذلک الیوم «3».

و فی لفظ آخر: فانطلق بنا إلیه فنسأله من یستخلف؟ فإن استخلف منّا فذاک، و إلّا فأوصى بنا فحفظنا من بعده. الحدیث.

و ما دعاه إلى أن یقول لعلیّ لمّا قُبض رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: أبسط یدک أُبایعک، فیقال عمّ رسول اللَّه بایع ابن عمّ رسول اللَّه و یبایعک أهل بیتک، فإنّ هذا الأمر إذا کان لم یُقل «4»، فیقول علیُّ کرّم اللَّه وجهه: و من یطلب هذا الأمر غیرنا «5»؟

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 548

و فی لفظ ابن سعد فی طبقاته: قال علیّ: یا عمّ: و هل هذا الأمر إلّا إلیک؟ و هل من أحد ینازعکم فی هذا الأمر؟ و ما باله یلاقی أبا بکر فیسأله هل أوصاک رسول اللَّه بشی‏ء؟ فیقول: لا، أو یلاقی عمر و یسأله مثل ذلک فیسمع: لا، ثمّ بعد أخذ الاعتراف من الرجلین على عدم الاستخلاف یقول لعلیّ: أبسط یدک أُبایعک و یبایعک أهل بیتک «1».

أو یقول: یا علیّ قم حتى أُبایعک و من حضر، فإنّ هذا الأمر إذا کان لم یُردّ مثله و الأمر فی أیدینا، فقال علیّ: و أحد یطمع فیه غیرنا؟ قال العبّاس: أظنّ و اللَّه سیکون «2».

و ما حداه إلى کلامه لعلیّ یوم استخلف عثمان: إنّی ما قدّمتک قطّ إلّا تأخّرت، قلتُ لک: هذا الموت بیّن فی وجه رسول اللَّه فتعال نسأله عن هذا الأمر، فقلتَ: أتخوّف أن لا یکون فینا فلا نستخلف أبداً؛ ثمّ مات و أنت المنظور إلیه، فقلت: تعال أُبایعک فلا یختلف علیک فأبیت، ثمّ مات عمر فقلت لک: قد أطلق اللَّه یدیک فلیس لأحد علیک تبعة، فلا تدخل فی الشورى عسى ذلک أن یکون خیراً «3»؟

صورة أخرى:

قال العبّاس: لم أدفعک فی شی‏ء إلّا رجعت إلیّ متأخّراً بما أکره، أشرتُ علیک عند وفاة رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم فی هذا الأمر فأبیت، و أشرتُ علیک بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم أن تعاجل الأمر فأبیت، و أشرتُ علیک حین سمّاک عمر فی الشورى أن لا تدخل معهم فأبیت، فاحفظ عنّی واحدة کلّما عرض علیک القوم، فأمسک إلى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 549

 أن یولّوک، و احذر هذا الرهط فإنّهم لا یبرحون یدفعوننا عن هذا الأمر حتى یقوم لنا فیه غیرنا. العقد الفرید «1» (2/157).