اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

خلفا، برگزیده‌ترین یاران پیامبر(ص)

متن فارسی

از جابر به طور مرفوع آمده است: خداوند یارانم را بر همه عالمیان به جز انبیاء و مرسلین برتری داد و از میان یارانم چهار نفر را بر گزید: ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آنها را بهترین یارانم قرار داد گرچه همه یارانم خوبند.

این حدیث از ساخته های عبد الله بن صالح، کاتب ” اللیث” است که ذهبی در میزانش جلد 2 صفحه 47 گفته است: با این خبر قیامت بر عبد الله بن صالح بر پا گردید. و از ابی زرعه حکایت شده که او گفته است: این حدیث باطل است، و خالد مصری آن را ساخته و در کتاب عبد الله بن صالح، آن را جای داده است، و نسائی گفته است: این حدیث ساختگی است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 481

متن عربی

 5- عن جابر مرفوعاً: إنّ اللَّه اختار أصحابی على جمیع العالمین سوى النبیّین و المرسلین، و اختار من أصحابی أربعة: أبا بکر، و عمر، و عثمان، و علیّا، فجعلهم خیر أصحابی، و أصحابی کلّهم خیر.

من موضوعات عبد اللَّه بن صالح کاتب اللیث، قال الذهبی فی میزانه «3» (2/47): قد قامت القیامة على عبد اللَّه بن صالح بهذا الخبر، و حکى عن أبی زرعة: أنّه قال: باطل وضعه خالد المصری و دلّسه فی کتاب عبد اللَّه بن صالح، و قال النسائی: إنّه موضوع.