اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

خلقت ابوبکر از نور پیامبر(ص)، عمر از نور ابوبکر و عثمان از نور عمر

متن فارسی

از ابی هریره، به طور مرفوع آمده است: خداوند مرا از نورش آفرید و ابو بکر را از نورم. و عمر را از نور ابی بکر و عثمان را از نور عمر آفرید و عمر چراغ اهل بهشت است.

ذهبى در میزانش در شرح حال احمد بن یوسف منبجى گفته است: این خبر دروغ است. ابو نعیم گفته است: این خبر باطل و مخالف با کتاب خدا است. تا اینکه گفته است: هیچکدام از آن سه نفر (یعنى رجال سندش) آن را روایت نکرده ‏اند. و آفت آن به نظرم «منبجى» است «1».

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 505)

متن عربی

43- عن أبی هریرة مرفوعاً: خلقنی اللَّه من نوره، و خلق أبا بکر من نوری، و خلق عمر من نور أبی بکر، و خلق عثمان من نور عمر، و عمر سراج أهل الجنّة.

قال الذهبی فی میزانه «2» فی ترجمة أحمد بن یوسف المنبجی: خبر کذب، قال أبو نعیم: هذا باطل یخالف کتاب اللَّه… إلى أن قال: ما حدّث به واحد من الثلاثة- یعنی رجال سنده- و إنّما الآفة عندی فیه المنبجی. لسان المیزان «3» (1/328).