اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

خلقت پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر از یک خاک

متن فارسی

از ابن مسعود به طور مرفوع آمده است: هیج مولودی نیست مگر آنکه در نافش از خاکی که از آن آفریده شده است وجود دارد وقتی که عمرش به آخر رسید، به همان خاک بر می گردد و در آن دفن خواهد شد من و ابوبکر و عمر، از یک خاک آفریده شده و در آن دفن خواهیم شد.

خطیب در تاریخش جلد 2 صفحه 313 آن را از طریق موسی بن سهل، از اسحاق بن ازرق آورده، و ذهبی در ” میزانش ” جلد 3 صفحه 211 در شرح حال موسی گفته است: این خبر باطل است که آدم نکرده ای همانندش آن را از او روایت کرده است. من می گویم: عیوبی که در این سند بوده، برای مثل جناب خطیب مخفی نبوده نهایت آن که خصوصیات او سکوت از عیوب احادیث موضوعه است که ظاهری آراسته دارند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:511

متن عربی

61- عن ابن مسعود مرفوعاً: ما من مولود إلّا و فی سرّته من تربته التی تولّد منها، فإذا رُدَّ إلى أرذل عمره رُدَّ إلى تربته التی خُلق منها حتى یُدفن فیها، و إنّی و أبا بکر و عمر خُلقنا من تربة واحدة، و فیها نُدفن.

 أخرجه الخطیب فی تاریخه (2/313) من طریق موسى بن سهل، عن إسحاق ابن الأزرق، و ذکره الذهبی فی میزانه «1» (3/211) فی ترجمة موسى فقال: خبر باطل رواه عنه نکرة مثله. أقول: لا یخفى ما فی السند على مثل الخطیب، غیر أنّ من شأنه السکوت عن غمز ما یروقه متنه من الموضوعات.