logo-samandehi

خلقت پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر از یک خاک

از ابن مسعود به طور مرفوع آمده است: هیج مولودی نیست مگر آنکه در نافش از خاکی که از آن آفریده شده است وجود دارد وقتی که عمرش به آخر رسید، به همان خاک بر می گردد و در آن دفن خواهد شد من و ابوبکر و عمر، از یک خاک آفریده شده و در آن دفن خواهیم شد.

خطیب در تاریخش جلد 2 صفحه 313 آن را از طریق موسی بن سهل، از اسحاق بن ازرق آورده، و ذهبی در ” میزانش ” جلد 3 صفحه 211 در شرح حال موسی گفته است: این خبر باطل است که آدم نکرده ای همانندش آن را از او روایت کرده است. من می گویم: عیوبی که در این سند بوده، برای مثل جناب خطیب مخفی نبوده نهایت آن که خصوصیات او سکوت از عیوب احادیث موضوعه است که ظاهری آراسته دارند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:511

رفتن به بالا