اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

خواندن نماز مستحبی، بدعت است

متن فارسی

آنچه مسلم و بخاری از قول مجاهد ثبت کرده اند. می گوید “: من وعروه بن زبیربه مسجد در آمدیم و دیدیم عبد الله بن عمر در حجره عائشه نشسته است و مردم در مسجد دارند نماز می خوانند از او درباره نمازشان پرسیدیم، گفت بدعت است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 95)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 95

و منها: ما أخرجه الشیخان «1» من طریق مجاهد قال: دخلت أنا و عروة بن الزبیر المسجد، فإذا عبد اللَّه بن عمر جالس إلی حجرة عائشة و الناس یصلّون الضحی فی المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة،