اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

خوشحالی معاویه از شهادت محمد بن ابوبکر

متن فارسی

تصویری دیگر از شهادت محمد بن ابی بکر
«معاویه» در سال 38، «عمرو بن عاص» را همراه چهار هزار سپاهی به «مصر» فرستاد و «معاویه بن حدیج» و «ابو الاعور سلمی» هم با او همراهی کردند و «عمر» زندگانی خود را صرف این کار کرد و در آنجا «محمّد بن ابی بکر» از طرف «علی علیه السّلام» حکومت می کرد و مرکز حکومتش در محلی بنام «مسنّاة» بود. جنگی بین اینها در پیوست که «کنانة بن بشر» در آن کشته شد. و «محمّد بن ابی بکر» بمناسبت اینکه یارانش او را تنها گذاشتند، فرار کرد و در نزد مردی بنام «جبلة بن مسروق» مخفی شد. پس از آن جای او را شناختند و «معاویة بن حدیج» و یارانش او را محاصره کردند. آنگاه «محمّد بن ابی بکر» بیرون آمد
و با آنها جنگید و کشته شد، و «معاویة بن حدیج» و «عمرو بن عاص» او را در پوستین خری داخل کرده و آتش زدند. این فاجعه در ناحیتی از مصر بنام «کوم شریک» اتفاق افتاد. نقل کرده اند که این جنایت در حالی صورت گرفت که هنوز «محمّد بن ابی بکر» رمقی از حیات داشت.
خبر کشتن «محمّد» که به «معاویه» و یارانش رسید، خیلی شادمانی و خوشحالی کردند. و خبر کشته شدن «محمّد» و شادمانی «معاویه» را که به «علی» علیه السّلام رساندند، فرمود:
«به همان اندازه که آنها شادی می کنند، ما اندوهگینیم و از آغاز جنگ تا کنون، من درباره هیچ کس به این اندازه ناله و اندوه نداشته ام. او دست پرورده من بود و من او را فرزند خود می شمردم و اینهمه حزن و اندوه بی جهت نیست. چرا که او مرد نیکوکار و برادر زاده من بود «1» این قربانی را در راه خدا می دهیم.» «2»
«عبد الرحمن فزاری» که از طرف حضرت «علی» علیه السّلام در «شام» خبرگزار بود، به حضور حضرتش آمد و چنین گزارش داد:
«از شام که بیرون آمدم، نمایندگانی از جانب عمرو بن عاص مژده می آوردند که مصر را فتح کرده اند و محمّد را کشته اند. حتی قتل او را بر منابر اعلام کردند.
ای أمیر مؤمنان، من تا کنون خیلی کم ناظر چنین شادمانی بودم و این خوشحالی مردم شام را از شنیدن خبر قتل محمّد کم نظیر دیدم».
«علی» علیه السّلام فرمود: «اما اندوه ما، چندین برابر مسرت آنها است». و در این باره، آنچنان اندوهگین و متأثر شد که آثار آن بر چهره اش نمایان بود.
آن بزرگوار همچنین خطبه ای در میان مردم خوانده، خدا را حمد و ثنا
گفت و بر رسولش صلّی اللّه علیه و آله درود فرستاد و گفت:
«آگاه باشید که مصر را ستمگران و طرفداران فسق و فجور فتح کرده اند.
اینها کسانی هستند که در برابر راه خدا سدی افکنده و اسلام را به راه کج برده اند. آگاه باشید که محمّد بن ابی بکر در راه خدا شهید شده است. خدایش رحمت کناد و ما او را در پیشگاه خدا می دانیم. سوگند بخدا که هرگاه من یقین نداشتم که روز باز خواست در انتظار همه است و کارها پاداش و کیفر داده می شود و توهّم فاجران سرانجام بد دارد و هدایت و ایمان مؤمنان عاقبت پسندیده خواهد داشت …» تا آخر خطبه «1».
«ابو عمر» روایت می کند که «محمّد بن ابی بکر» را پیش «عمرو بن عاص» آوردند و «عمرو» با زهر او را به قتل رسانید. «شعبه» و «ابن عیینیه» از «عمرو بن دینار» روایت کرده اند که گفت: «محمّد بن ابی بکر را دستگیر کرده پیش عمرو بن عاص آوردند. گفت: آیا پیمانی داری، و آیا با کسی عقد و قراردادی داری؟ گفت: نه. آنگاه او را دستور داد که کشتند. علی بن ابیطالب پیوسته محمّد بن ابی بکر را می ستود و در فضیلت وی سخن می گفت، چرا که او اهل عبادت و جهاد بود» «2».
«ابن حجر» نقل می کند که گفته اند: «او در خانه زنی از قبیله غافق مخفی شده بود، خانه ای که برادرش راهنمایی کرده بود که خود او تحت تعقیب معاویة بن حدیج بود. خواهر این مرد که آنها را دید که آمدند، پنداشت که آمده اند برادرش را دستگیر کنند. ناگهان گفت: آیا شما را به محل محمّد بن ابی بکر راهنمایی کنم تا برادرم را نکشید؟ گفتند: بسیار خوب، آنگاه او را به ایشان نشان داد و گفت: مرا بخاطر ابو بکر نگهدارید. معاویه گفت: من هشتاد نفر از
طایفه خودم را به انتقام خون عثمان کشته ام، آیا ترا رها می کنم؟» تهذیب التهذیب 9: 80.
«امینی» می نویسد: امثال این فجایع و تبهکاریها و جنایات، از این «پسر تبهکار» بعید نیست. و همه چیزهایی است که در راه کسب مقام و تقرب آن «پسر جگر خواره» و به دست کسانی صورت می گرفت که در ریختن خونهای پاک، از همان سالهایی که توانایی پیدا کردند، بخصوص از هنگامی که آتش جنگ صفین را شعله ور کردند، هرگز بیمی نداشتند. کسانی که اسیر شهوات خود شدند و نتوانستند از ریختن این همه خون نیکان و پاکان دست بردارند.
فرض کنید که «محمّد»، این اعمالی که آنها پنداشته اند، بر علیه «عثمان» انجام داده بود. باز جای شگفت است که به خونخواهی او، کسی مثل «معاویه»- که هنگامی که «عثمان» کمک می خواست، پاسخ نداد و دست نگهداشت- برخیزد، یا کسی مثل «عمرو عاص» از او حمایت کند که از قتل «عثمان» اظهار شادی کرد. و گفته بود: «من، أبو عبد اللّه، او را کشتم و در وادی سباع بودم».
و هم گفته بود: «من، أبو عبد اللّه، کسی هستم که وقتی زخمی را بشکافم، ریم به هم می رساند» و مثل معروف را گفته بود که: «شتر سرگرم چرا و عیش است و داغگاه آماده» و بر علیه او همچون چوپانی که بالای کوه گوسفندان را جمع کند، افراد گرد می آورد و به فتنه انگیزی مشغول بود.
چرا «معاویه» اینهمه سپاه و افراد را به یاری «عایشه» نفرستاد که در بین مردم فریاد برآورد: «نعثل را بکشید که عثمان را کشته و کافر شده است» و چرا دنبال «طلحه» و «زبیر» نفرستاد، که دشمنترین مردم بر علیه «عثمان» بودند؟
«طلحه»، همان کسی بود که در محاصره «عثمان» اجازه نداد به او آب بدهند و نگذاشت مردم به او کمک رسانند، و مانع شد که در مدینه به خاکش سپارند، جز در «حش کوکب» (گورستان یهود).
گزارش این اعمال، بتفصیل در جزء نهم: 92- 111 آمده است و «شهرستانی» در «ملل و نحل» ص 25 می نویسد: «امرای ارتش عثمان، عبارت بودند از معاویه عامل شام، سعید بن ابی وقاص عامل کوفه و پس از او ولید بن عقبه و عبد اللّه بن عامر عامل بصره و عبد اللّه بن ابی سرح عامل مصر، که همگی عثمان را خوار داشتند و او را رها کردند، تا که به سرنوشت خود رسید».
آری، کشندگان «عثمان» اینها بودند. لکن «معاویه» فقط می خواست که قصاص «عثمان» را از هواداران «علی» علیه السّلام بگیرد، و آنها را هر جا ببیند، در کنار هر سنگ و کلوخی بیابد، از ریشه براندازد و هر قساوت و شکنجه ای را بر آنها روا بدارد. وی با دشمنان «علی»- سلام اللّه علیه-، هیچ مقصد و آرمان درستی را تعقیب نمی کرد، و گرنه خونخواهی کسی که همه صحابه در ریختن خون او اتفاق رای و اجماع داشتند، چه موجبی داشت، با وجود آنکه آیاتی صحت این امر را اثبات می کرد، چنانکه در جزء نهم نهم ص 164- 168 و 205 گذشت.
هرگاه این نبود که مردم بدنبال رأی صحابه پیغمبر بودند و به سخنان و اعمال آنها رفتار و استدلال می کردند، و مطابق میل و هوی دل خود عمل می کردند، در خلافت «ابو بکر» با آنکه اجماعی نبود، ادعای اجماع می کردند، و در قتل «عثمان» که اجماع ثابت شده، استدلال به عدم اجماع می کردند.
فرض کنید که «محمّد بن ابی بکر»، تنها قاتل «عثمان» است و هیچ دلیلی بر شرکت دیگران نیست و محکوم به قصاص شده است و در قصاص حیات جامعه است، آیا در شریعت اسلام قصاصی به این کیفیت داریم که مجرم را در پوست خز بکنند و آنگاه با آتش بسوزانند و سرش را در شهرها بگردانند؟ آیا این رفتاری که با «محمّد بن ابی بکر» شده، در دین خدا درست است یا در دین «هبل» بت
«معاویه» و در دین پدران او که در قرآن، وصفشان آمده، چنین جنایاتی پذیرفتنی است؟
ما اخبار آنها را بر تو از روی حق گزارش می کنیم و اخبار آن چیزهایی که ریشخند می کردند، سرانجام خواهد آمد. حکم فقط از خدا است که بر حق سخن می گوید و او بهترین جدا کنندگان است.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 87

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 87

صورة أخری:

وجّه معاویة عمرو بن العاص فی سنة ثمان و ثلاثین إلی مصر فی أربعة آلاف، و معاویة بن حدیج، و أبو الأعور السَّلمی، و استعمل عمراً علیها حیاته فالتقوا هم و محمد بن أبی بکر و کان عامل علیّ علیها، بالموضع المعروف بالمسنّاة فاقتتلوا حتی قُتل کنانة بن بشر، و هرب عند ذلک محمد لإسلام أصحابه إیّاه و ترکهم له، فاختبأ عند رجل یُقال له: جبلة بن مسروق، فدُلَّ علیه، فجاء معاویة بن حُدیج و أصحابه فأحاطوا به، فخرج إلیهم محمد بن أبی بکر فقاتل حتی قتل، فأخذه معاویة بن حُدیج و عمرو بن العاص فجعلوه فی جلد حمار و أضرموه بالنار، و ذلک بموضع فی مصر یقال له: کوم شریک. و قیل: إنّه فُعل به ذلک و به شی ءٌ من الحیاة، و بلغ معاویة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 88

قتل محمد و أصحابه فأظهر الفرح و السرور.

و بلغ علیّا قتل محمد و سرور معاویة فقال: جزعنا علیه علی قدر سرورهم، فما جزعتُ علی هالک منذ دخلت هذه الحرب جزعی علیه، کان لی ربیباً و کنت أعدّه ولداً، کان بی برّا، و کان ابن أخی «1» فعلی مثل هذا نحزن و عند اللَّه نحتسبه «2».

قدم عبد الرحمن الفزاری علی علیّ علیه السلام من الشام و کان عینه بها، و حدّثه أنَّه لم یخرج من الشام حتی قدمت البشراء من قبل عمرو بن العاص تتری یتبع بعضها بعضاً بفتح مصر و قتل محمد و حتی أذّن بقتله علی المنبر، و قال: یا أمیر المؤمنین! قلّما رأیت قوماً قطُّ أسرّ، و لا سروراً قطُّ أظهر من سرور رأیته بالشام حین أتاهم هلاک محمد بن أبی بکر.

فقال علیٌّ: «أما إنَّ حزننا علیه قدر سرورهم به بل یزید أضعافاً»، و حزن علیّ علی محمد بن أبی بکر حتی رؤی ذلک فی وجهه و تبیّن فیه، و قام فی الناس خطیباً فحمد اللَّه و أثنی علیه و صلّی علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و قال: «ألا إنَّ مصر قد افتتحها الفجرة أُولو الجور و الظلم الذین صدّوا عن سبیل اللَّه و بغوا الإسلام عوجاً، ألا و إنَّ محمد بن أبی بکر قد استشهد رحمه اللَّه فعند اللَّه نحتسبه، أما و اللَّه إن کان ما علمتُ لممّن ینتظر القضاء، و یعمل للجزاء، و یبغض شکل الفاجر، و یُحبّ هُدی المؤمن». الخطبة «3».

و قال أبو عمر: یقال: إنَّ محمد بن أبی بکر أُتی به عمرو بن العاص فقتله صبراً. و روی شعبة و ابن عیینة، عن عمرو بن دینار، قال: أُتی عمرو بن العاص

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 89

بمحمد بن أبی بکر أسیراً فقال: هل معک عهدٌ؟! هل معک عقدٌ من أحد؟! قال: لا. فأمر به فقُتل، و کان علیّ بن أبی طالب یُثنی علی محمد بن أبی بکر و یفضِّله لأنَّه کانت له عبادة و اجتهاد «1».

و قال ابن حجر: قیل: إنَّه اختفی فی بیت امرأة من غافق آواه فیه أخوها، و کان الذی یطلبه معاویة بن حدیج، فلقیتهم أخت الرجل الذی کان آواه و کانت ناقصة العقل فظنّت أنّهم یطلبون أخاها فقالت: أدلّکم علی محمد بن أبی بکر علی أن لا تقتلوا أخی؟ قالوا: نعم. فدلّتهم علیه، فقال: احفظونی لأبی بکر. فقال معاویة: قتلت ثمانین من قومی فی دم عثمان و أترکک و أنت صاحبه؟

تهذیب التهذیب «2» (9/80).

قال الأمینی: إنَّ أمثال هذه الفظائع و الفجائع لبمقربة من مخازی ابن العاصی و أذنابه، و من مرضاة ابن آکلة الأکباد الذین لم یُبالوا بإراقة الدماء الزاکیة منذ بلغوا أشدّهم، و لا سیّما من لدن مباشرتهم الحرب فی صفّین إلی أن اصطلوا نار الحطمة فلم یفتئوا و الغین فی دماء الأخیار الأبرار دون شهواتهم المخزیة.

و هَبْ أنَّ محمداً نال من عثمان ما حسبوه، فعجیبٌ أن ینهض بثاره مثل معاویة المتثبّط عنه یوم استنهضه عثمان حتی قُتل، و عمرو بن العاصی القائل المبتهج بقتله بقوله: أنا أبو عبد اللَّه قتلته و أنا بوادی السباع. و قوله: أنا أبو عبد اللَّه إذا حککت قرحة نکأتها. و قوله: أنا أبو عبد اللَّه قد یضرط العیر و المکواة فی النار.

و کان یؤلّب علیه حتی الراعی فی غنمه فی رأس الجبل «3». و هلّا ساق معاویة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 90

ذلک الحشد اللهام إلی عائشة الرافعة عقیرتها بین جماهیر الصحابة: اقتلوا نعثلًا قتله اللَّه فقد کفر. و أمثالها من الکلم القارصة «1». و إلی طلحة و الزبیر و کانا أشدّ الناس علیه، و طلحة هو الذی منع عنه الماء فی حصاره، و منع الناس عن تجهیزه، و منعه أن یُدفن إلّا فی حشّ کوکب جبّانة الیهود. إلی فظائع مرَّ تفصیلها فی الجزء التاسع (92- 110)، و قال الشهرستانی فی الملل و النحل «2» (ص 25): کان أُمراء جنوده: معاویة عامل الشام، و سعد بن ابی وقّاص عامل الکوفة، و بعده الولید بن عقبة، و عبد اللَّه بن عامر عامل البصرة، و عبد اللَّه بن أبی سرح عامل مصر، و کلّهم خذلوه و رفضوه حتی أتی قدَره علیه.

نعم؛ هؤلاء قتلوه لکنَّ معاویة لا یُرید المقاصّة إلّا من أولیاء علیّ علیه السلام فیستأصل شأفتهم تحت کلّ حَجر و مَدَر، و یستسهل فیهم کلّ شقوة و قسوة، و لیس له مع أضداد علیّ علیه السلام أیّ مقصد صحیح، و إلّا فأیّ حرمة لدم أجمعت الصحابة علی سفکه؟ و احتجّت علیه بآی الذکر الحکیم کما مرّ تفصیله فی الجزء التاسع (ص 163- 168، 205) لو لم یکن اتّباع القوم بالصحابة و الاحتجاج بما قالوا و عملوا و اعتبارهم فیهم العدالة جمیعاً تسری مع المیول و الشهوات، فیحتجّون بدعوی إجماعهم علی خلافة أبی بکر- و لم یکن هنالک إجماع- و لا یحتجوّن به فی قتل عثمان، و قد ثبت فیه الإجماع.

و هَبْ أنّ محمد بن أبی بکر هو قاتل عثمان الوحید من دون أیِّ حجّة و لا مبرّر له و هو المحکوم علیه بالقصاص، و فی القصاص حیاة، فهل جاء فی شریعة الإسلام قصاص کهذا بأن یُلقی المقتصّ به فی جیفة حمار ثم یحرق بالنار، و یُطاف برأسه فی البلاد؟ هل هذا دین اللَّه الذی کان یدین به محمد بن أبی بکر؟ أو دین هُبل إله

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 91

معاویة و إله آبائه الشجرة الملعونة فی القرآن؟

 (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ ) «1»، (فَسَوْفَ یَأْتِیهِمْ أَنْباءُ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ ) «2»، (إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ ) «3».