اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

هر گاه معاویه را بر فراز منبرم دیدید، او را بکشید

متن فارسی

9- نصر بن مزاحم در کتاب «صفین» و ابن عدی و عقیلی و خطیب بغدادی و منادی از طریق ابو سعید خدری و عبد اللّه بن مسعود، از زبان پیامبر (ص) چنین ثبت کرده اند: هر گاه معاویه را بر فراز منبرم دیدید او را بکشید.
یا به لفظی دیگر، فرمود: هر گاه معاویه را دیدید بر فراز منبرم نطق می کند، او را بکشید.
یا به این عبارت که …. دیدید بر فراز منبرم نطق می کند گردنش را بزنید.
ابو سعید خدری، پس از نقل این حدیث، می افزاید: ما این کار را نکردیم و رستگار نشدیم.
و حسن بصری می گوید: مسلمانان این کار را انجام ندادند و رستگار نشدند. «3»
این را سیوطی در «اللئالی المصنوعة» از چندین طریق که متعلق به ابن عدی و عقیلی است، نوشته و آنها را نادرست خوانده است، لکن بلاذری، آن را در تاریخش از طرقی جز آنها که سیوطی اشاره کرده، ثبت نموده است. می گوید:
یوسف بن موسی و ابو موسی اسحاق فروی از قول جریر بن عبد الحمید از اسماعیل بن ابی خالد و اعمش، از حسن روایت کرده اند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر گاه معاویه را بر فراز منبرم دیدید، او را بکشید. و ایشان آن کار را واگذاشتند و رستگار و موفق نگشتند.

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 203

متن عربی

 

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 203

9-أخرج نصر بن مزاحم فی کتاب صفّین، و ابن عدی «2»، و العقیلی، و الخطیب، و المناوی من طریق أبی سعید الخدری، و عبد اللَّه بن مسعود مرفوعاً: «إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه».

و فی لفظ: «یخطب علی منبری فاقتلوه».

و فی لفظ: «یخطب علی منبری فاضربوا عنقه».

و فی لفظ أبی سعید: فلم نفعل و لم نفلح.

و قال الحسن: فما فعلوا و لا أفلحوا «3».

قال الأمینی: ذکره السیوطی فی اللآلئ المصنوعة (1/424، 425) بعدة طرق لابن عدی و العقیلی و زیّفها، غیر أنّ

البلاذری «4» أخرجه بغیر تلکم الطرق فی تاریخه الکبیر قال: حدّثنا یوسف بن موسی و أبو موسی إسحاق الفروی قال: حدّثنا جریر

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 204

ابن عبد الحمید، حدّثنا إسماعیل بن أبی خالد و الأعمش، عن الحسن، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم «إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه».

فترکوا أمره فلم یفلحوا و لم ینجحو