اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

نامه معاویه به عبداللّه بن زبیر برای بیعت با یزید

متن فارسی

نامه معاویه به عبد اللّه بن زبیر
برای عبد اللّه بن زبیر این ابیات را فرستاد:
مردان بزرگوار را دیده ام که چون از ره بردباری
دست از ایشان بردارند نسبت به آن بردبار حقشناسی می نمایند
مخصوصا اگر آنکه گذشت کرده در عین قدرت کرده باشد
که در این صورت باید بیشتر حقشناسی و تجلیلش کرد
تو پست نیستی تا کسی که سرزنشگر تو است ترا
به خاطر کرداری که بروز داده ای سرزنش نماید،
بلکه حقه باز ناخالصی هستی که جز دغلی و
نادرستی نمی شناسی و قبل از این ابلیس هم با آدم دغلی کرده است،
ولی با کار خویش فقط خود را گول و ضرر زده
و با اینکه سابقا معزز و محترم بوده ملعون و مایه ننگ گشته است
من می ترسم آنچه را تو با کردارت در پی آنی
به تو بدهم (یعنی کیفر را) و آنگه خدا آن را که ستمکارتر است به کیفر رساند و او در جوابش چنین نوشت:
هان! خدائی که او را می پرستم سخنت را شنید
و او که خدای خلق است آنکس را که ستمکارتر است رسوا ساخت
آن کس را که در برابر خدای بسیار حلیم گستاخی می نماید
و از هر کس در فرو رفتن به منجلاب گناه و تبهکاری شتابزده تر است
آیا از این مغرور گشته و خود را گم کرده ای که به تو گفته اند: در عین
قدرت بردباری؟! حال آنکه بردبار نیستی، بلکه خود را به بردباری میزنی
اگر تصمیمی را که درباره من داری عملی سازی
خواهی دید که شیر میدان نبرد و پیکارم
و قسم یاد می کنم اگر بیعتی که با تو کرده ام نبود و این که
نمی خواهم آن را زیر پا بگذارم جان سالم از دستم به در نمی بردی «1»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 341

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 341

 

و کتب معاویة إلی عبد اللَّه بن الزبیر:

         رأیت کرامَ الناسِ إن کُفَّ عنهمُ             بحلمٍ رأوا فضلًا لمن قد تحلّما

             و لا سیّما إن کان عفواً بقدرةٍ             فذلک أحری أن یُجَلَّ و یُعظما

             و لست بذی لؤم «2» فتعذر بالذی             أتاه من الأخلاق من کان ألوما

             و لکنّ غشّا لست تعرف غیره             و قد غشّ قبل الیوم إبلیس آدما

             فما غشّ إلّا نفسَه فی فعالهِ             فأصبح ملعوناً و قد کان مکرما

             و إنّی لأخشی أن أنالَکَ بالذی             أردت فیجزی اللَّه من کان أظلما

 

فکتب عبد اللَّه بن الزبیر إلی معاویة:

          ألا سمع اللَّهُ الذی أنا عبدُه             فأخزی إلهُ الناسِ من کان أظلما

             و أجرا علی اللَّه العظیم بحلمه             و أسرعهم فی الموبقات تقحّما

             أغرّک أن قالوا: حلیم بغرّةٍ             و لیس بذی حلمٍ و لکن تحلّما

             و لو رمت ما إن قد عزمت وجدتنی             هزبرَ عرینٍ یترک القرن أکتما

             و أقسم لو لا بیعة لک لم أکن             لأنقضَها لم تنجُ منّی مسلما

 

الإمامة و السیاسة (1/147، 148).