اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

درخت ام غیلان خرما می دهد

متن فارسی

 

48. درخت «ام غیلان» خرما می دهد

«بکر بن عبد الرحمن» رحمة اللّه علیه می گوید: «با ذو النون مصری متوفی 245 در بیابانی بودیم. به زیر درختی رسیدیم و گفتیم: چقدر خوب بود اگر در اینجا خرما می بود. ذو النون لبخندی زد و گفت: آیا خرما میل دارید؟ آنگاه درخت را حرکت داد و گفت: ترا بخدایی سوگند می دهم که ترا رویانده و بصورت درخت در آورده است، که برما خرمای تازه بدهی. سپس تکان داد و خرمای تازه ریخت و خوردیم و سیر شدیم. سپس خوابیدیم و بیدار شدیم. دو باره درخت را تکان داد، خار بر ما ریخت. ” “الروض الفائق ” ص 126 “، مرآت الجنان ” یافعی 151:2 این مطلب را آورده اند، و ” یافعی ” می گوید “: گروهی از صالحان، این روایت را نقل کرده اند و بسیاری از علما نیز از آنها روایت نموده اند.”

“امینی ” می گوید: از خدای سبحان می خواهیم که به این صالحان و عالمان، عقل کافی عطا کند، تا در برابر این خرافات تسلیم نشود.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 11 ص 187)

متن عربی

48- شجرة أُمّ غیلان تثمر رطباً

قال بکر بن عبد الرحمن رحمه الله: کنّا مع ذی النون المصری- المتوفّی (245)- فی البادیة فنزلنا تحت شجرة أُمّ غیلان فقلنا: ما أطیب هذا الموضع لو کان فیه رطب! فتبسّم ذو النون و قال: تشتهون رطباً؟ و حرّک الشجرة و قال: أقسمت علیک بالذی أنبتک و خلقک شجرة إلّا ما نثرت علینا رطباً جنیّا، ثم حرّکها فنثرت رطباً فأکلنا و شبعنا، ثم نمنا و انتبهنا و حرّکنا الشجرة فنثرت علینا شوکاً.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 187

الروض الفائق (ص 126)، مرآة الجنان للیافعی (2/151) و قال: ذکره خلائق من الصالحین، و رواه عنهم کثیرٌ من العلماء العاملین.

قال الأمینی: إلی المولی سبحانه نبتهل فی أن یهب لأولئک الصالحین و العلماء العاملین عقلًا وافیاً یزعهم عن الخضوع للخرافات.