اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

دروغ مؤلف «البدایه و النهایه» در مورد حدیث طیر مشوی

متن فارسی

نویسنده البدایه و النهایه حدیث طیر مشوی ( مرغ بریان) را نقل کرده، حدیثی که هم متواترو هم صحیح است و صحت و تواترش را پیشوایان حدیث پذیرفته اند، و در صفحه 353 کتابش خود را از اعتراف به این حقیقت، با این سخن رهانیده است که گفته “: و خلاصه در دل ازصحت این حدیث با همه طرق فراوانی که دارد تامل و تردید است و الله اعلم “.
پاسخ علامه: دلی که هنوز دراین حدیث تامل داشته باشد، خدا بر آن مهر زده است وگرنه چرا باید با وجود همه شرائط صحت در آن تامل و تردید کرد؟ وگرنه این مطلب که یک انسانی نزد پیامبر خدا (ص) از همه امت محبوبتر باشد چیز تازه ای نیست وکسی را نمی رسد که بر محبوب پیغمبر (ص) هر کسی که باشد ایراد و اعتراضی بنماید تا چه رسد که آن کس شخصیت بزرگواری چون امیرالمومنین با همه سوابق و فضائل درخشانش باشد، شخصی که نفس نفیس پیامبر و پسر عم وبرادر او در میان همه مردم بوده. آن شخصیت بزرگواری که نزدیکی و مقام قرب و درجه امتیازش نزد پیامبر و جانبازی هایش در راه دین پاک از حقایق روشن و غیر قابل انکاری است، و ما بزودی شما را بر متن صحیح این حدیث (حدیث طیر مشوی) و طرق فراوان آن واقف می سازیم و شما را در جریان صحت آن میگذاریم تا بدانید که ایراد بر صحت و سندیت آن چگونه از امتیازات اموی و از ممیزات هواپرستی و زنگار دل است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 3  ص 309)

متن عربی

2- ذکر حدیث الطیر المتواتر الصحیح، الذی خضع لتواتره و صحّته أئمّة الحدیث، ثمَّ تخلّص منه بقوله «2» (ص 353): و بالجملة ففی القلب من صحّة هذا الحدیث نظرٌ و إن کثرت طرقه، و اللَّه أعلم.

الجواب: هذا قلبٌ طبع اللَّه علیه، و إلّا فما وجه ذلک النظر بعد تمام شرائط الصحّة فیه؟! و لیس من البدع أن یکون أیُّ أحدٍ من الناس أحبَّ الخلق إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و لیس لأحد حقّ النقد و لا الاعتراض علیه، فکیف بمثل أمیر المؤمنین علیه السلام

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 309

الذی لا تُنکر سابقته و فضائله، و هو نفسه، و ابن عمِّه، و أخوه من دون الناس، و زُلفته إلیه، و قربه منه، و مکانته و اختصاصه به، و تهالکه دون دینه الحنیف، کلّها من الواضح الذی لا یجلّله أیُّ ستار. و سنوقفک علی الحدیث و طرقه المتکثّرة الصحیحة، و نعرِّفک هناک أنَّ النظر فی صحّته شارة الأمویّة، و سمة رَیْن «1» القلب، و اتِّباع الهوی.