اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه – شیعیان بز را به رنگ قرمز در می آورند به نیت عایشه

متن فارسی

3- از حماقت های آنان(شیعیان): برّه ای را نگهداری کرده و گاهی آن را به رنگ قرمز، رنگ آمیزی می کنند زیرا عایشه را حمیرا می نامیدند (و حمیرا از احمر یعنی قرمز گرفته شده) و آن را عایشه فرض کرده حیوان را با کندن مو و آزارهای دیگر، شکنجه می دهند، تا بدین وسیله عایشه را کیفر داده باشند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 214

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 214

 

3- قال: و من حماقاتهم: اتّخاذهم نعجةً، و قد تکون نعجة حمراء لکون عائشة تُسمّی حمیراء، یجعلونها عائشة، و یعذّبونها بنتف شعرها و غیر ذلک، و یرون أنَّ ذلک عقوبة لعائشة «2».