اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

شیعیان نام ابابکر و عمر را به زیر پاهاشان می‏ نویسند

متن فارسی

6- یکی دیگراز دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این است که می گوید: شیعیان گاهی نامشان(نام ابی بکروعمر) را به زیر پاهاشان می نویسند، تا جائیکه یکی از حکام پای مردی را که چنین کرده بود، می زد و می گفت: من ابا بکر و عمر را زدم و پیوسته آنها را می زنم تا نابودشان کنم.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 215

متن عربی

6- قال: و تارهً یکتبون أسماءهم علی أسفل أرجلهم، حتی إنَّ بعض الولاة جعل یضرب رِجل من فعل ذلک و یقول: إنّما ضربت أبا بکر و عمر، و لا أزال أضربهما حتی أعدمهما.

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 215