اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه – شیعیان دروغگوترین طوایف هستند

متن فارسی

8- می گوید: دانشمندان، همه اتفاق کلمه دارند که دروغ در رافضیان از همه طوائف اهل قبله، آشکارتر است تا جائیکه مؤلفان اخبار صحیح مانند بخاری از احدی از قدمای شیعه، مانند عاصم بن حمزه، و حارث اعور و عبد اللّه بن سلمه و امثال آنها روایت نکرده است، با اینکه اینان از نیکان شیعیانند 1 ر 15
پاسخ- این فتوی که با نقل اتفاق علما همراه است خبر میدهد علما بحث مفصلی در کتب خود، در این مسئله دارند که آیا کدام یک از طوائف اهل قبله دروغگوترند و نتیجه آن بحث و دقت، این است که دروغ در رافضیان … بنابراین اجماع علما بدست آمده، حال ابن تیمیه کف میزند، و میر قصد و پایکوبی میکند
و نمیداند که باین ترتیب همه کتابهای قوم گواه صادق بر دروغ خود او است در آنچه می گوید. و مراجعه به کتابهای «منهاج السنه» و «الفصل» و کتابهای مشابه هماهنگی آند و برهان صادقی بما ارائه میدهد، که کدام فریق، دروغگوترند.
از عجیب ترین دروغهایش اینکه گوید: مؤلفان اخبار صحیح از شیعه نقل نکرده اند …، صحاح ست (کتابهای ششگانه اهل سنت که مقید به روایت صحیح بوده اند) را بنگرید مملو از روایت از طریق قدمای شیعه از صحابه و تابعین نیکوکارشان و از کسانی که پس از آنها از مشایخ حدیث آمده اند، میباشد، چنانکه تفصیل آنرا در همین مجلد 167- 169 ملاحظه گردید.
    الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 216
 

متن عربی

8- قال: إنَّ العلماء کلّهم متّفقون علی أنَّ الکذب فی الرافضة أظهر منه فی سائر طوائف أهل القبلة، حتی إنّ أصحاب الصحیح کالبخاری لم یروِ عن أحد من قدماء الشیعة مثل: عاصم بن ضمرة، و الحارث الأعور، و عبد اللَّه بن سلمة و أمثالهم، مع أنّ هؤلاء من خیار الشیعة (1/15).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 216

الجواب: إنّ هذه الفتوی المشفوعة بنقل اتِّفاق العلماء تعطی خُبراً عن أنَّ للعلماء بحثاً ضافیاً فی کتبهم حول مسألة: أنّ أیّ طوائف أهل القبلة أکذب؟ فکانت نتیجة ذلک البحث و التنقیب: أنّ الکذب فی الرافضة … و علیه حصل إجماع العلماء، فطفق ابن تیمیّة یرقص و یزمّر لما هنالک من مُکاءٍ و تصدیة، و علیه فکلٌّ من کتب القوم شاهدُ صدقٍ علی کذب الرجل فیما یقول، و إنَّ مراجعة کتاب منهاج السنّة و الفِصَل و ما یجری مجراهما فی المخزی تعطینا برهنةً صادقةً علی: أیّ الفریقین أکذب.

و من أعجب الأکاذیب قوله: حتی إنَّ أصحاب الصحیح … فإنَّک تجد الصحاح الستّ مفعمةً بالروایة عن قدماء الشیعة: من الصحابة و التابعین لهم بإحسان و ممّن بعدهم من مشایخهم، کما فصّلناها فی هذا الجزء (ص 92- 94).