اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دروغ های کتاب حیات محمد – زنان پیامبر(ص)، دشمنان علی و فاطمه(ع) هستند

متن فارسی

… از همه اینها بدتر، اینکه این مرد(امیل در منگام) زنان پیغمبر را دشمنان علی و فاطمه می داند و از نزاع عایشه با آنها و ام سلمه سخن میگوید و با نقل داستانی مجعول به تفصیل پرداخته تشکیل دو حزب (دموکراتی، واریستوکراتی) می دهد. آنگاه با سخنان خود متعرض ناموس پیغمبر شده به شخصیت همسرانش که هر کدام ام المومنین بحساب می آیند اهانت میکند و با جلفی و سبکسری آل الله را جلوه میدهد. کاش می دانستم چگونه مترجم به خود اجازه می دهد عایشه دشمن فاطمه باشد؟ با اینکه عایشه خود گوید “: من هیچکس را ندیدم برتر از فاطمه باشد مگر پدرش. ” عایشه کسی است که سر فاطمه را می بوسید و می گفت “: کاش من یکی از موهای سرت بودم.”
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج 3،ص 43)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 43

و أسوأ من ذلک کلّه عدُّ الرجل أزواج النبیّ عدوّات علیّ و فاطمة، و قد ذکر تنازع عائشة معهما و أمّ سلمة، و بسط القول فی ذلک بنقل حادثة موضوعة، و شکّل هناک حزبین منهنّ، دمقراطی و رستودمقراطی، و تقوّل بما یمسُّ ناموس النبیّ و کرامة أزواج ه أمّهات المؤمنین و یمثّل آل اللَّه بکلِّ جلافة و صلافة.

لیت شعری کیف یروق المترجم عدُّ عائشة عدوّة لفاطمة و هی تقول: مارأیت أحداً قطّ أفضل من فاطمة غیر أبیها. أخرجه الطبرانی فی الأوسط «2» بسند صحیح علی شرط الشیخین، کما فی شرح المواهب (3/202)، و الشرف المؤبّد «3» (ص 58).

و هی کانت تقبّل رأس فاطمة و تقول: یالیتنی شعرة فی رأسک. نزهة المجالس (2/227).