اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

دریا، آبت را زیاد کن

متن فارسی

” شیخ محمد ابو الحسن محمد بکری صدیقی شافعی ” از اولاد ” ابو بکر صدیق ” اهل مصر بود که بسال 993 در گذشته و تالیفات او به چهار صد تالیف سرمی زند. از کرامات او این است: ” سالی،آب دریای نیل کم شد. او به خدمتکارش بنام مندل گفت: به دریا فرود آی و بگو که شیخ ابو الحسن بکری می گوید: آبت را زیاد کن، یا عبارتی نزدیک به این مضمون گفت. آن غلام همچنانکه او سفارش کرده بود، گفت. ساعتی نگذشته بود که افزایش چشمگیری در آب ملاحظه شد “.
(نویسنده گوید:) نظیر این کرامت را در دریای نیل به ” عمر بن خطاب ” خلیفه دوم نسبت داده اند …
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 248)

متن عربی

98- زیادة النیل بأمر الصدّیقی

توفّی الشیخ محمد بن أبی الحسن محمد- حفید أبی بکر الصدّیق- البکری الصدِّیقی الشافعیّ المصریّ سنة (993)، و مؤلّفاته تنیف علی أربعمائة تألیف، و من کراماته أنَّه لمّا نقص بحر النیل فی بعض السنین قال لعبده الحبشیّ مندل: انزل یا مندل، قل للبحر، یقول لک الشیخ أبو الحسن البکری: زد. أو نحو هذه العبارة، فقال

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 249

العبد کما أمره، فما مضت ساعة یسیرة إلّا و قد ظهر فیه زیادة کثیرة «1».

مرّت لِدة هذه الکرامة فی بحر النیل للخلیفة الثانی عمر بن الخطّاب، راجع الجزء الثامن (ص 83، 84) الطبعة الثانیة.