اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

در شهری که به علی بد بگویند نمی مانیم

متن فارسی

عجیب ترین تحریفی که در تاریخ خطیب بغدادی دیده ام در روایتی است از قول مغیره که ” عدی پسر حاتم طائی، و جریر بن عبد الله بجلی، و حنظله کاتب، از کوفه بیرون آمده در قرقیساء اقامت گزیدند و گفتند ما در شهری که به عثمان بد بگویند نمی مانیم” در حالیکه درست این است که ” در شهری که به علی بد بگویند نمی مانیم. ” آنوقت تحریفگران کلمه علی را برداشته عثمان را بجایش گذاشته اند. ابن حجر نیز بهمین صورت در کتاب ” تهذیب التهذیب ” آورده است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 71)

متن عربی

و أعجب ما أجده من التحریف فی تاریخ الخطیب ما أخرجه فی (1/191) بالإسناد عن المغیرة قال: خرج عدیّ بن حاتم و جریر بن عبد اللَّه البجلی و حنظلة الکاتب من الکوفة، فنزلوا قرقیسیاء «3» و قالوا: لا نقیم ببلد یُشتم فیه عثمان.

و الصواب: یُشتم فیه علیّ. فبدّلت ید التحریف علیّا بعثمان، و ذکره علی علّاته ابن حجر فی تهذیب التهذیب «4» (7/167).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 72

توجد ترجمة عدی فی «1»: الاستیعاب، تاریخ بغداد (ج 1)، أُسد الغابة، الإصابة، تهذیب التهذیب.