اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

در شهری که به علی بد بگویند نمی مانیم

متن فارسی

عجیب ترین تحریفی که در تاریخ خطیب بغدادی دیده ام در روایتی است از قول مغیره که ” عدی پسر حاتم طائی، و جریر بن عبد الله بجلی، و حنظله کاتب، از کوفه بیرون آمده در قرقیساء اقامت گزیدند و گفتند ما در شهری که به عثمان بد بگویند نمی مانیم” در حالیکه درست این است که ” در شهری که به علی بد بگویند نمی مانیم. ” آنوقت تحریفگران کلمه علی را برداشته عثمان را بجایش گذاشته اند. ابن حجر نیز بهمین صورت در کتاب ” تهذیب التهذیب ” آورده است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 71)

متن عربی

و أعجب ما أجده من التحریف فی تاریخ الخطیب ما أخرجه فی (1/191) بالإسناد عن المغیرة قال: خرج عدیّ بن حاتم و جریر بن عبد اللَّه البجلی و حنظلة الکاتب من الکوفة، فنزلوا قرقیسیاء «3» و قالوا: لا نقیم ببلد یُشتم فیه عثمان.

و الصواب: یُشتم فیه علیّ. فبدّلت ید التحریف علیّا بعثمان، و ذکره علی علّاته ابن حجر فی تهذیب التهذیب «4» (7/167).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 72

توجد ترجمة عدی فی «1»: الاستیعاب، تاریخ بغداد (ج 1)، أُسد الغابة، الإصابة، تهذیب التهذیب.