اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

دشمنی با خلفا، دشمنی با خداست

متن فارسی

یکی از اسلاف نقل می کند: در حالی که بر بالای کوهی در شام نشسته بودم، ناگاه از هاتفی ندایی شنیدم که می گفت: “هر کس ابوبکر صدیق را دشمن دارد زندیق است. هر کس عمر را دشمن بدارد، در ردیف جهنمیان خواهد بود. هر کس دشمن عثمان است، دشمن رحمان است. هر کس علی را دشمن باشد، پیغمبر با او دشمن است. و هر کس معاویه را دشمن خود بگیرد، شعله تفته آتش جهنم او را فرا می گیرد (” تاریخ ابن کثیر 140:8)

(نویسنده گوید:) شگفتا که خاک ” دمشق، ” جز روح هواداری از امویان منفور نمی پرورد. و هر ندایی که از زبان شیطان مرید و انسان کینه توز و دشمن حق و صلاح در آید، آنجا خریدار دارد. کسانی که در امور دینی فریادهای ناشناخته را گوش می دهند و از خیالات بی اساس پیروی کرده و از حقایق ثابت جاوید روی بر میتابند، چقدر از حق بدورند، و استدلال و برهان راستین را دشمن می دارند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 129)

متن عربی

37- قال بعض السلف: بینا أنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً یقول: من أبغض الصدّیق فذاک زندیق، و من أبغض عمر فإلى جهنّم زمراً، و من أبغض عثمان فذاک خصمه الرحمن، و من أبغض علیّا فذاک خصمه النبیُّ، و من أبغض معاویة سحبته الزبانیة إلى جهنّم الحامیة، یرمى به فی الحامیة الهاویة. تاریخ ابن کثیر «1» (8/140).

عجباً لبیئة دمشق التی لا تربِّی إلّا الروح الأمویّة الممقوتة هی و أهلها و ضواحیها و جبالها، و من یهتف بها من شیطان مرید أو إنسان عنید، أو مشاغب عن الحقِّ و الصلاح بعید، و بُعداً لمن یحتجّ فی أُمور الدین بالهاتف المجهول، و طیف الخیال الممجوج، و یضرب عن الحقائق الراهنة صفحاً، و یطوی عن البرهنة الصادقة کشحاً.