اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

دعای پیامبر(ص) در غدیر خم در حق اهل بیت(ع)

متن فارسی

اللّهمّ والِ من والاه

دعائی را که پیامبر عظیم الشان ما در ” غدیر ” و آن اجتماع پر شکوه و سهمگین فرمود به خاطر آوریم، این را که ” خدایا ! دوستدار کسی باش که دوستدار او است ، و کسی را دشمن بدار که او را دشمن می دارد . خدایا ! از مردم هر که او را دوست می دارد تو دوست او باش ، و هر که با او دشمنی می کند تو دشمن او باش “.

یا به این عبارت : ” خدایا ! دوستدار کسی باش که دوستدار او است، و کسی را دشمن بدار که او را دشمن می دارد، و کسی را یاری کن که او را یاری می کند، و کسی را دوست بدار که او را دوست می دارد “.

یا به این صورت : ” خدایا ! دوستدار کسی باش که دوستدار او است ، و کسی را دشمن بدار که او را دشمن می دارد ، و کسی را دوست بدار که او را دوست می دارد ، و با کسی کینه بورز که به او کینه می ورزد، و کسی را یاری کن که او را یاری می کند، و کسی را خوار گردان که او را خوار می خواهد “.

بالاخره به این صورت : ” خدایا ! دوستدار کسی باش که دوستدار او است ، کسی را دشمن بدار که او را دشمن می دارد، و کسی را دوست بدار که او را دوست می دارد، و با کسی کینه بورز که به او کینه می ورزد، و کسی را یاری کن که او را یاری می کند، و کسی را قدرت و احترام بخش که به او احترام می بخشد، و کسی را مدد رسان که به او مدد می رساند “.

و دیگر صورت ها و عبارت ها که در جلد اول به شرح آوردیم.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 365

متن عربی

و لا تنسَ دعاء النبیّ الأعظم یوم الغدیر فی ذلک المحتشد الرحیب
بقوله: «اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه، اللّهمّ من أحبّه من الناس فکن له حبیباً، و من أبغضه فکن له مبغضاً».
و فی لفظ: «اللهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه، و أحبّ من أحبّه، و ابغض من أبغضه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله».
و فی لفظ: «اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه، و انصر من نصره، و أعن من أعانه، و أحبّ من أحبّه».
و فی لفظ: «اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه، و أحبّ من أحبّه، و ابغض

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 366

من أبغضه، و انصر من نصره، و أعزّ من أعزّه، و أعن من أعانه».
و هناک ألفاظ أخری مرّت فی الجزء الأوّل من کتابنا هذا.