اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

دعای پیامبر(ص) در حق خلفا و اصحاب

متن فارسی

خطیب بغدادی از احمد بن محمد بن ابی بکر اشنانی، از محمد بن یعقوب اصم، از سری بن یحیی، از شعیب بن ابراهیم، ازسیف بن عمر، از وائل بن داود، از یزید بهی، از زبیر روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: “خدایا تو برای امتم اصحابم رابرکت بخشیدی، پس برکت را از ایشان مگیر، و برای اصحابم به ابو بکر برکت ده و برکتت را از وی مگیر، و ایشان را در مورد وی همداستان گردان، و کارش را پراکنده مساز. خدایا عمر بن خطاب رابه عزت و قدرت رسان، و عثمان بن عفان را شکیبا دار، و علی را موفق بدار، و از طلحه در گذر، و زبیر رااستوار گردان، و سعد را بسلامت دار، و عبد الرحمن را محترم دار، و پیشاهنگان پیشین را که از مهاجران بودند و از انصار و پیروان نیکروشان را به من بپیوند”خطیب بغدادی، در حاشیه ای که بر این روایت می زند می گوید: جعلی است و در سندش راویان ضعیفی وجود دارند که ضعیف ترینشان سیف (بن عمر) است. ما شرح حال” سری ” و ” شعیب ” و سیف بن عمر را- که از رجال سند این روایتند- در جلدهشتم به نظرتان رساندیم، و وجود یکی از اینها برای عیبناکی و سستی سند روایت کفایت می نماید، تا چه رسد به گرد آمدنشان در آن!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص162)

 

 

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 161

32- روى الخطیب «1»، عن أحمد بن محمد بن أبی بکر الأشنانی، عن محمد بن یعقوب الأصمّ، عن السریّ بن یحیى، عن شعیب «2» بن إبراهیم، عن سیف بن عمر، عن وائل «3» بن داود، عن یزید «4» البهی، عن الزبیر مرفوعاً: اللّهمّ إنّک بارکت لأُمّتی فی صحابتی فلا تسلبهم البرکة، و بارک لأصحابی فی أبی بکر فلا تسلبه البرکة، و أجمعهم علیه، و لا تنشر أمره، اللّهمّ و أعزّ عمر بن الخطّاب، و صبّر عثمان بن عفّان، و وفّق علیّا، و اغفر لطلحة، و ثبّت الزبیر، و سلّم سعداً، و وقّر عبد الرحمن، و ألحق بی السابقین الأوّلین من المهاجرین و الأنصار و التابعین بإحسان.
قال الأمینی: عقّبه الخطیب بقوله: موضوع فیه ضعفاء أشدّهم سیف «5»)، و أوقفناک على ترجمة السری، و شعیب، و سیف، من رجال الإسناد فی الجزء الثامن (ص 84، 140، 141، 333) و یکفی کلّ واحد منهم فی اعتلال السند فضلًا عن أن یجتمعوا