اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

دفاع از حرمت علی(ع) توسط خلیفه منتصر

متن فارسی

گاهی اتفاق می افتاد پاره ای از خلفا و ولی عهدانشان نسبت به علی و اولاد علی اظهار احترام وتکریم نمایند، چنانکه این امر در مورد ” معتضد ” خلیفه ای که ابن رومی زیاد مدح او را گفته، مشهور است. و چنانکه از ” منتصر ” ولی عهدی که می گویند: پدرش ” متوکل ” را به جرم یک برخورد شوخی که بین آن دو اتفاق افتاد، در دفاع از حرمت علی و آله علی، کشت، این امر، نیزبه شهرت پیوسته است، 
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج3،ص67)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 67

و قد اتّفق لبعض الخلفاء و ولاة العهد أنفسهم أنّهم کانوا یکرمون علیّا و أبناءه، کما کان مشهوراً عن المعتضد الخلیفة الذی أکثر ابن الرومی من مدحه، و کما کان مشهوراً عن المنتصر ولیّ العهد الذی قیل إنّه قتل أباه المتوکّل جریرة ملاحاة وقعت بینهما فی الذبّ عن حرمة علیّ و آله.