اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

غدیریه وامق مسیحی

متن فارسی

آیا نه این بود که در خم محمد، علی را در حضور جمع در موسم حج به پاداشت

و به آنها گفت: از میان شما کسی که من مولای اویم بعد از من مولایش علی پسر فاطمه است

آنگاه گفت: خدای من، با دوستانش مهر ورز و دشمنانش را دشمن دار.

تا آنجا که گوید:

آیا این علی نبود که عمرو (ابن عبدود) را روز جنگ احزاب چنان با شمشیر زد که غرق به خون شد.

تو یا علی برای خدا در مقابل همه قبائل عرب ایستادی و در راه حق از ملامت احدی نهراسیدی.

و بعد از محمد تو از همه به او شایسته تر بودی زیرا جاهل با عالم یکسان نیست.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 15

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 15

12- الوامق النصرانی

ألیس بخمٍّ قد أقام محمدٌ             علیّا بإحضار الملا فی المواسمِ‏

فقال لهم من کنتُ مولاه منکُمُ             فمولاکمُ بعدی علیُّ بنُ فاطمِ‏

فقال إلهی کن ولیّ ولیّهِ             و عادِ أعادیه على رغم راغمِ‏

 

و یقول فیها:

أما رَدَّ عمراً یوم سَلعٍ بباترٍ             کأنّ على جنبیهِ لطخَ العنادمِ «1»

و عاد ابن معدی نحو أحمدَ خاضعاً             کشاربِ أثلٍ فی خطامِ الغمائمِ «2»

و عادیتَ فی اللَّهِ القبائل کلّها             و لم تخشَ فی الرحمن لومةَ لائمِ‏

و کنتَ أحقّ الناس بعد محمدٍ             و لیس جهول القوم فی حکم عالمِ «3»