اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

«ذویب» بر روی آب راه می رود

متن فارسی

در ” شذرات الذهب ” 269:8 آمده است: ” شیخ علی ذویب متوفی 947 بسیار اوقات روی آب راه می رفت و هر گاه کسی او را می دید. مخفی می شد. او هر سال در عرفه دیده می شد، اما خودش را از مردم پنهان می کرد “.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 248)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 248

 

96- ذویب یمشی علی الماء

قال فی شذرات الذهب «1» (8/269): توفّی الشیخ علی ذویب سنة (947) و کان یمشی کثیراً علی الماء، فإذا أبصره أحدٌ اختفی، و کان یُری کلّ سنة بعرفة و یختفی من الناس إذا عرفوه.