اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

رافضیان امامت زن و جنین را جایز می دانند

متن فارسی

رافضیان امامت زن و جنین را جایز می دانند و پاسخ آن
6-   ابن حزم اندلسی می گوید: رافضیان امامت زن را جائز می دانند و پیشوائی جنین در شکم مادرش معتقدند.
پاسخ- ما نمی دانیم وقتی این مرد می خواست این جمله را بنویسد و یا هنگام نوشتن سایر فتاوای بی مدرکش، به هیچ کدام از کتب کلام و عقائد شیعه و مخصوصا آنچه در مبحث امامت نوشته اند، مراجعه کرده است، و آیا در کدام یک از آنها این نسبت دروغین را دیده بلکه حاضریم فرو تر آمده بگوئیم آیا یک نفر شیعه هر چند از جهال و عوام باشد تا چه رسد به علمای آنها این افترای بزرگ را پذیرفته است و در کتاب و نوشته خود آورده است؟ شیعه امامیه، به این عقیده معروف است که امامت را در دوازده نفر مرد منحصر می داند و زن در بین آنها نیست و خارج از این تعداد معین کسی را به امامت قبول ندارد فرقه های دیگر شیعه مانند زیدیه “، ” اسماعیلیه، ” و حتی فرق منقرض شده انها مانند” کیسانیه ” و دیگران، امامت را تا اشخاص معینی می رسانند که آنها نیز همه مرداند، مگر آنچه شهرستانی در ملل و نحل از خود ساخته: که درباره فاطمه دخترام امام هادی، اختلاف شده، و به همین زودی ثابت خواهیم کرد که اصولا چنین فاطمه ای وجود خارجی نداشته و امام هادی دختری به این نشان از خود باقی نگذاشته است. اگر امامیه با امامت زنی موافق بود، با آن فضائل و مکارمی که در فاطمه زهرا علیها السلام خبر داد، از آن بزرگوار تجاوز نمی کرد، ولی نسبت به شخص فاطمه زهرا بین شیعه قائل به امامت نیست. این مطالب پیش همه شیعیان معروف است ولی این مرد به آنها هیچ توجه نکرده و هنگام تالیف کتابش حتی احتمال نمی داده است که در نسلهای آینده کسی که اهل تحقیق باشد به دنیا بیاید و مشت او را باز کند، و مردم را بر حقیقت امر واقف سازد، از این رو بی مها با تهمت میزند و از روز حساب و رسوائی قیامت در پیش دارد نمی هراسد. کاش من می دانستم وقتی از او بپرسند از چه موقعی، شیعه امامت جنین را پذیرفته است، او چه پاسخ می گوید؟ کدام شیعه ای به امامت جنین که هنوز از شکم مادر بیرون نیامده قائل شده است؟ و این کدام جنین است که شیعه، به امامتش عقیده مند شده اند؟، چه کسی آن را برای او نقل کرده؟ و او از چه کسی آن را شنیده است؟ بلی حقیقت این است که “: اهریمنان الهام بخش دوستان خویشند. ” 
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ،ج3،ص152)

متن عربی

6- قال: الرافضة تجیز إمامة المرأة و الحمل فی بطن أمّه (ص 110).

الجواب: هل تری هذا الرجل عند کتابته هذه الکلمة، و کذلک عند بقیّة فتاواه المجرَّدة عن أیِّ مصدر، وقف علی شی ء من کتب الشیعة فی الکلام و العقائد و خصوص مبحث الإمامة، و وجد هذا الاختلاق مثبتاً فی شی ء منها؟ بل یمکننا أن نتنازل معه إلی سواد علی بیاضٍ خطّته یمین أیِّ شیعیّ جاهلٍ فضلًا عن علمائهم جاء فیه هذا البهتان العظیم.

لقد عرف الشیعة بأنَّ الإمامیّة منهم یحصرون الإمامة فی اثنی عشر رجلًا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 152

لیست فیهم امرأة، و یفنّدون کلّ خارج عن هذا العدد، و أمّا الفرق الأخری منها من الزیدیّة، و الإسماعیلیّة، و حتی المنقرضة من فرقها کالکیسانیّة و أشباههم فینهون الإمامة إلی أناس معیَّنین کلّهم من الرجال، غیر ما اختلقه الشهرستانی فی الملل و النحل من الاختلاف الواقع فی أمر فاطمة بنت الإمام الهادی، و ستقف علی تفنیده و أنَّه علیه السلام لم یخلّف بنتاً اسمها فاطمة، و لو کانت الشیعة تجوّز الإمامة لامرأة لما عَدَتْ بها عن الصدّیقة الطاهرة فاطمة- و هی هی- و لکنّها لا تقول لها فیها.

لم یلتفت الرجل إلی شی ء من هذه، لکنّه حسب عند تألیف هذا الکتاب أنّ الأجیال الآتیة لا تلدُ منقّبین یناقشونه الحساب، یمیّزون بین الحقائق و الأوهام، و یوقظون الأمّة للفصل بین الصحیح و السقیم، فطفق یأفک و یمین «1» غیر مکترث بما سوف یلاقیه من سوء الحساب.

و لیت شعری بما ذا یجیب الرجل إذا سئل عن أنَّ الشیعة متی جوّزت إمامة الحمل فی بطن أمِّه؟

و أیّ أحد من أیّ فرقة منهم ذهب إلی إمامة حمل لم یولد بعد؟

و أیّ حمل قالوا بإمامته؟

و متی کان ذلک؟

و من ذا الذی نقله عنه؟

و ممّن سمعه؟

نعم؛ إنَّ الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم.