اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

راویان دروغگو جاعلان حدیث | حرف «خ»

متن فارسی

206- خارجة بن مصعب ابو الحجاج ضبعی خراسانی سرخسی، متوفی در سال 168 ه، کذاب است، و مورد اعتماد نیست. مردم از حدیثش پرهیز می‌کردند و از این رو آن را ترک کرده‌اند.
و ابو معمر هذلی گفته است: از آنجا حدیث خارجه متروک شد که اصحاب رأی به سوی مسائلی از مسائل ابی حنیفه توجه خاص نمودند و برای آنها سندهائی از یزید بن ابی زیاد، از مجاهد، از ابن عباس ساخته و آنها را در کتب خود قرار داده‌اندو خارجه آنها را حدیث می‌کرده است»
207- خالد بن آدم، کذاب است «2».
208- خالد بن ابن اسماعیل ابو الولید مخزومی مدنی، متروک الحدیث است، به حدیثش احتجاج نمی‌شود کرد و او به نام ثقات، حدیث می‌ساخته است «3».
209- خالد بن عبد الرحمن العید، کذابی حدیث ساز و حدیث دزد است «4».
210- خالد بن عبد الملک بن حارث بن حکم بن ابی العاص، کذاب است. او از ناحیه هشام در سال 113 اداره ولایت مدینه را به عهده گرفت، و هفت سال در آن سمت باقی ماند، و روی منبر رسول خدا به علی بن ابی طالب کرم اللّه وجهه، جسارت می‌کرد و می‌گفت: (خدا داناتر است) رسول خدا علی را بکار گمارد در حالی که می‌دانست او چنین و چنان است، و لکن فاطمه با او در این باره سخن گفت «5».
211- خالد بن عمرو ابو سعید اموی کوفی، از فرزندان سعید بن عاص، کذاب و حدیث ساز بوده، احادیث نادرست و ساختگی از شعبه و دیگران روایت کرده است «6».
212- خالد بن قاسم مدائنی، ابو الهیثم، متوفی در سال 211 ه اتفاقی است که او کذاب است. ابو یحیی گفته است: او کذاب است چیزی را که نشنیده بوده ادعا می‌کرده و من از او هزاران حدیث نوشته‌ام و او احادیثی را که در مصر نبوده و از لیث حدیث نشده بود، روایت می‌کرده و چه بسا احادیثی را از جانب خودشمی‌ساخته است «1».
213- خالد بن نجیح مصری، متوفی در سال 254 ه، ابو حاتم درباره‌اش گفته است: او کذاب و حدیث ساز بوده است «2».
214- خالد بن یزید مکی ابو الهیثم عمری، متوفی در سال 229 ه، کذاب است و از افراد مورد اعتماد روایت جعلی نقل می‌کرده است «3».
215- خراش بن عبد الله، کذاب و از درجه اعتبار ساقط است و روا نیست احادیثش نوشته شود جز بعنوان اعتبار و پند گرفتن «4».
216- خصیب بن جحدر متوفی در سال 132 ه، کذاب است و نباید حدیثش نوشته شود «5».
217- خلیل بن زکریا شیبانی بصری، کذاب است و احادیث نادرست نقل می‌کند «6».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 345

متن عربی

حرف الخاء

206- خارجة بن مصعب أبو الحجّاج الضبعی الخراسانی السرخسی المتوفّى (168): کذّاب، لیس بثقة، اتّقى الناس حدیثه فترکوه، و قال أبو معمر الهذلی: إنّما ترک حدیث خارجة لأنّ أصحاب الرأی عمدوا إلى مسائل من مسائل أبی حنیفة فجعلوا لها أسانید، عن یزید بن أبی زیاد، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، فوضعوها فی کتبه فکان یحدّث بها. تاریخ الشام «5» (5/26).

207- خالد بن آدم: کذّاب. مجمع الزوائد (2/164).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 345

208- خالد بن إسماعیل أبو الولید المخزومی المدنی: متروک لا یُحتجُّ به، کان یضع الحدیث على الثقات «1». میزان الاعتدال (1/294)، اللآلئ المصنوعة (2/3، 8).

209- خالد بن عبد الرحمن العبد: کذّاب، یسرق الحدیث و یضعه «2». میزان الاعتدال (1/297).

210- خالد بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم بن أبی العاص: کذّاب، ولی إمرة المدینة لهشام سنة (113) فبقی والیاً سبع سنین، و کان یؤذی علیّ بن أبی طالب- کرّم اللَّه وجهه- على منبر رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم، و هو یقول: و اللَّه أعلم لقد استعمل رسول اللَّه علیّا و هو یعلم أنّه کذا و کذا، و لکنّ فاطمة کلّمته فیه «3». تاریخ الشام (5/82).

211- خالد بن عمرو أبو سعید الأموی الکوفی من ولد سعید بن العاص: کان کذّاباً، یکذب و یضع الحدیث، و یروی أحادیث بواطیل، حدّث عن شعبة أحادیث موضوعة «4». تاریخ بغداد (8/299)، میزان الاعتدال (1/298)، تهذیب التهذیب (3/109).

212- خالد بن القاسم المدائنی أبو الهیثم المتوفّى (211): مجمع على کذبه، قال أبو یحیى محمد بن عبد الرحیم: کان کذّاباً، یدّعی ما لم یسمع، و کتبت عنه أُلوفاً، و روى أحادیث لم تکن بمصر و لم تحدّث عن اللیث، و کان یضع أحادیث من ذات نفسه «5». تاریخ بغداد (8/303)، میزان الاعتدال (1/299)، أسنى المطالب (ص 232)، اللآلئ المصنوعة (2/150).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 346

213- خالد بن نُجیح مصریّ توفّی (254): قال أبو حاتم «1»: کذّاب یفتعل الحدیث. میزان الاعتدال «2» (1/203).

214- خالد بن یزید المکّی أبو الهیثم العمری المتوفّى (229): کذّاب، یروی الموضوعات عن الأثبات «3». میزان الاعتدال (1/303)، مجمع الزوائد (1/249، 9/53)، اللآلئ المصنوعة (1/53، 116).

215- خراش بن عبد اللَّه: کذّاب، ساقط، لا یحلُّ کتب حدیثه إلّا للاعتبار «4». میزان الاعتدال (1/305).

216- الخصیب بن جحدر المتوفّى (132): کذّاب، لا یکتب حدیثه «5». میزان الاعتدال (1/306)، اللآلئ المصنوعة (1/197، 2/173).

217- الخلیل بن زکریّا الشیبانی البصری: کذّاب، یحدّث بالبواطیل «6». تهذیب التهذیب (3/166)، خلاصة التهذیب (ص 91)، میزان الاعتدال (1/313)، مجمع الزوائد (1/30).