اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

راویان دروغگو جاعلان حدیث | حرف «د»

متن فارسی

218- داود بن ابراهیم، قاضی قزوین، متروک الحدیث و دروغگوست «7».
219- داود بن زبرقان ابو عمر ورقاشی بصری، نزیل بغداد، متوفی در حدود صد و هشتاد و چند هجری، کذاب و متروک الحدیث است. و عموم چیزهائیکه روایت می‌کند مورد توجه و عمل قرار نمی‌گیرد «8».
220- داود بن سلیمان، ابو سلیمان جرجانی که مقیم بغداد بوده، کذاب است «1».
221- داود بن عبد الجبار ابو سلیمان مؤذن، نزیل بغداد، کذاب و منکر الحدیث است، شایسته نیست که حدیثش نوشته شود «2».
222- داود بن عفان که از اصحاب انس بن مالک بوده حدیث می‌ساخته و در خراسان می‌گردیده و به نام انس جعل حدیث می‌کرده و کتابی با احادیث موضوعه از او نوشته است «3».
223- داود بن عمر نخعی، کذاب است «4».
224- داود بن محبر، ابو سلیمان بصری نزیل بغداد، متوفی در سال 206 ه کذاب است و به نام ثقات حدیث می‌ساخته و در این روایات نادرست است و متروک الحدیث است. و اگر برای او غیر از وضع «کتاب عقل» عیب دیگری نباشد، همان برای آنچه که گفته شده کافی خواهد بود «5».
225- دینار بن عبد اللّه ابو مکیش حبشی کذاب است. دارای نسخه طولانی است که در آن دویست و چهل حدیث در کمال وقاحت از انس بن مالک آورده است و از او روایات ساختگی نقل کرده است. ذهبی از ابن عدی حدیثی از احادیث دینار بطریق محمد بن احمد قفاص ذکر کرده، آنگاه گفته است که: ابن عدی از قول قفاص گفته است: من از دینار دویست و پنجاه حدیث حفظ کرده‌ام.
سپس می‌گوید: اگر از این نوع باشد می‌تواند از او بیست هزار حدیث که همه دروغ باشد روایت کند. حاکم گفته است: او از انس، قریب صد حدیث ساختگینقل کرده است «1».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 347

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 347

حرف الدال المهملة

218- داود بن إبراهیم قاضی قزوین: متروک الحدیث، کان یکذب «1». میزان الاعتدال (1/316)، اللآلئ المصنوعة (2/159).

219- داود بن الزبرقان أبو عمرو الرقاشی البصری، نزیل بغداد المتوفّى فی حدود نیّف و ثمانین و مائة: کذّاب، متروک الحدیث، لیس بشی‏ء، عامّة ما یرویه لا یُتابع علیه «2». تاریخ بغداد (8/358)، تاریخ الشام (5/200)، میزان الاعتدال (1/318).

220- داود بن سلیمان أبو سلیمان الجرجانی، قطن بغداد: کذّاب. تاریخ بغداد (8/366)، اللآلئ المصنوعة «3» (2/132).

221- داود بن عبد الجبّار أبو سلیمان المؤذّن نزیل بغداد: کذّاب، منکر الحدیث، لا ینبغی أن یُکتب حدیثه «4». تاریخ بغداد (8/356)، میزان الاعتدال (1/319).

222- داود بن عفّان، من أصحاب أنس بن مالک: کان یضع الحدیث، کان یدور بخراسان و یضع على أنس، کتب عن أنس بنسخة موضوعة «5». میزان الاعتدال (1/321)، تذکرة الموضوعات (ص 11)، اللآلئ المصنوعة (1/12، 2/109).

223- داود بن عمر النخعی: کذّاب. میزان الاعتدال «6» (1/322).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 348

224- داود بن المحبّر أبو سلیمان البصری، نزیل بغداد و المتوفّى بها (206): کذّاب، وضّاع على الثقات، صاحب مناکیر، متروک الحدیث، و لو لم یکن له غیر وضعه کتاب العقل بأسره لکان دلیلًا کافیاً على ما ذکر «1». تاریخ بغداد (8/360)، البدایة و النهایة (9/229)، تهذیب التهذیب (3/201)، اللآلئ المصنوعة (1/127، 241، 2/222).

225- دینار بن عبد اللَّه أبو مِکْیَس الحبشی: کذّاب، له نسخة طویلة، حدّث فی حدود الأربعین و مائتین بوقاحة عن أنس بن مالک، یروی عن أنس أشیاء موضوعة. ذکر الذهبی عن ابن عدی حدیثاً من أحادیث دینار بطریق محمد بن أحمد القفّاص، فقال: قال ابن عدیّ «2»: قال القفّاص: أحفظ من دینار مائتین و خمسین حدیثاً. قلت: إن کان من هذا الضرب فیقدر أن یروی عنه عشرین ألف کلّها کذب، قال الحاکم: روى عن أنس قریباً من مائة حدیث موضوعة «3». میزان الاعتدال (1/329)، تذکرة الموضوعات (ص 57).