اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

رفتار عثمان با عمار

متن فارسی

بلاذری مینویسد: عثمان از کنار قبر نوی گذشت، پرسید قبر کیست؟ گفتند: مزار عبد الله بن مسعود از دست عمار عصبانی شد که چرا مرگ او را پنهان نگهداشته، چون عمار عهده دار نماز بر جنازه ابن مسعود و دفن او بود. در این هنگام عمار را چندان با لگد زد که دچار فتق شد.” ابن ابی الحدید همین را از قول شریف مرتضی نقل کرده بدون این که در صحت آن خدشه ای نماید.

عبارت” یعقوبی ” اینطور است: ابن مسعود درگذشت. عمار یاسر بر او نماز گزارد. عثمان نبود. عمار از او پنهان کرد. وقتی کار تمام شد عثمان قبر را دیده پرسید: این قبر کیست؟ گفتند: مزار عبد الله بن مسعود. گفت: چطور قبل از این که بمن خبر بدهید دفنش کردید؟ گفتند: وصی او عمار یاسر است و گفته که وصیت کرده که به تو خبر ندهند.

دیری نگذشت که ” مقداد ” درگذشت و بموجب وصیتی که کرده بود عمار بر او نماز گزارد و در این کار از عثمان اجازه نگرفت. پس عثمان بشدت از عمارخشمگین گشت و گفت: بدا بحال پسر کنیز سیاه (یعنی عمار یاسر). من او را خوب میشناسم؟ در ” طبقات ” ابن سعد آمده “: کسی که عمار یاسر را کشت عقبه بن عامر بود و هم او است که بدستور عثمان بن عفان وی را کتک زده.”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 34)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 34

4- قال البلاذری فی الأنساب «2» (5/49): إنّ عثمان مرّ بقبر جدید فسأل عنه فقیل: قبر عبد اللَّه بن مسعود، فغضب علی عمّار لکتمانه إیّاه موته إذ کان المتولّی للصلاة علیه و القیام بشأنه فعندها وطئ عمّاراً حتی أصابه الفتق.

و ذکره ابن أبی الحدید فی شرحه «3» (1/239) نقلًا عن الشریف المرتضی من دون غمز فیه.

و فی لفظ الیعقوبی: توفّی- ابن مسعود- و صلّی علیه عمّار بن یاسر، و کان عثمان غائباً فستر أمره، فلمّا انصرف رأی عثمان القبر فقال: قبر من هذا؟ فقیل: قبر عبد اللَّه ابن مسعود، قال: فکیف دُفن قبل أن أعلم؟ فقالوا: ولی أمره عمّار بن یاسر، و ذکر أنّه أوصی أن لا یُخبرَ به، و لم یلبث إلّا یسیراً حتی مات المقداد «4»، فصلّی علیه عمّار و کان أوصی إلیه و لم یؤذن عثمان به، فاشتدّ غضب عثمان علی عمّار و قال: ویلی علی ابن السوداء، أما لقد کنت به علیماً. تاریخ الیعقوبی «5» (2/147).

و فی طبقات ابن سعد «6» (3/185) طبع لیدن: إنّ عقبة بن عامر هو الذی قتل عمّاراً، و هو الذی کان ضربه حین أمره عثمان بن عفّان.