اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

از امروز به بعد عثمان هر چه بکند علیه او نوشته نخواهد شد!!

متن فارسی

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

34/ احمد حنبل در ” مسند ” و ابو نعیم در ” حلیه الاولیاء ” روایتی ثبت کرده اند هر کدام از یک طریق . یکی از طریق عبد الله بن جعفر از یونس بن حبیب از ابی داود . و دیگری از فاروق بن خطابی از ابی مسلم کجی از حجاج بن نصر – ابو محمد بصری که می گویند : سکن بن مغیره اموی (بصری آزاد شده خانواده عثمان) از ولید بن ابی هشام بصری از فرقد بن ابی طلحه از عبد الرحمن بن ابی خباب سلمی بصری روایت کرده می گوید : پیامبر (ص) در نطقی مردم را به تدارک سپاه ” تنگدستی ” تشویق کرد . عثمان گفت : من یکصد شتر را با پالان و ساز و برگش تعهد می کنم . پیامبر (ص) دوباره به تدارک خواند . عثمان گفت : یکصد شتر دیگر با پالان و ساز و برگش به عهده من . پیامبر (ص) دگر بار به تدارک برانگیخت . عثمان گفت : یکصد شتر دیگر با پالان و ساز و برگش به عهده من . دیدم پیامبر (ص) در حالیکه با دست اشاره می کرد فرمود : عثمان از امروز به بعد هر چه بکند علیه او نوشته نخواهد شد .

این صحابی بصری که از راویان آن روایت است ناشناخته است و از او اثری جز همین روایت نیست ، و هیچکس از وضع و شرح حالش خبری ندارد بغیر از جعل همین روایت ، و چنانکه ابن عبد البر در ” استیعاب ” و ابن حجر در ” اصابه ” تصریح کرده اند وی از پیامبر (ص) جز همین نطق ادعائی را نقل نکرده و این را هیچ صحابی ای از پیامبر (ص) نشنیده است ! وانگهی کسی که در انتهای سند نامش آمده کیست ؟ فرقد بن طلحه کدام است ؟ کی به دنیا آمده و کجا و چه وقت زندگی کرده و شرح حالش چیست ؟ ابن مدینی جواب داده است می گوید : نمی دانم کیست ؟ دیگری حجاج بن نصیر است . مگر ممکن است یکی از پیشوایان علم حدیث یا حافظان حدیث این شخص را نشناسند و ندانند علمای رجال درباره اش چه گفته اند و چگونه او را مورد حمله و انتقاد قرار داده محکوم کرده اند ؟ ابن معین می گوید : ضعیف است. علی بن مدینی می گوید : روایاتش را دور انداخته اند ، مردم چیزی از او نقل نمی کردند . نسائی می گوید : ضعیف است. و نیز می گوید : مورد اعتماد نیست و روایاتش قابل نوشتن نیست . ابن حبان می گوید : اشتباه می کند و دچار توهم می شود . عجلی می گوید : در حدیث شهرت داشت ولی حدیث دانان با تلقینات خویش وی را به اشتباه انداخته اند بطوریکه در میان روایاتش حرف هائی که از او نیست مخلوط گشته، و به همین جهت او را ترک کرده اند . ابن سعد می گوید : ضعیف بوده است. دار قطنی و ازدی می گویند : ضعیف است. ابو احمد حاکم می گوید : در نظر حدیث شناسان ” قوی ” نمی آید. آجری به نقل از ابی داود می گوید : روایاتش را ترک کرده اند. ابن قانع می گوید : ضعیف و سست روایت است . فکر می کنم عیب ناکی این روایت از سکن بن مغیره باشد و او که برده آزاد شده خانواده عثمان بوده خواسته به این وسیله حق آنان را ادا کرده باشد و پنداشته جعل روایت در فضیلت عثمان پاداشی از او برای ایشان می تواند به شمار آید . این کار منافاتی با این ندارد که وی به اصطلاح ” صالح” یا امام جمعه و پیش نماز بوده باشد، زیرا بسا از همین به اصطلاح ” صالح ” حدیث جعل کرده اند و از سران دروغ سازی و دروغ بافی بوده اند. برای روشن شدن حقیت به جلد پنجم ” غدیر ” و بخش سلسله جاعلان و دروغ پردازان مراجعه کنید.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الدب ج 9 ص 465 )

متن عربی

34- أخرج أحمد فی المسند «1» (4/75)، و أبو نعیم فی الحلیة (1/58) من طریقین: أحدهما عن عبد اللَّه بن جعفر، عن یونس بن حبیب، عن أبی داود. و الآخر: عن فاروق الخطّابی، عن أبی مسلم الکجی، عن حجّاج بن نصر «2»- أبی محمد البصری- قالا: حدّثنا سکن بن المغیرة الأموی- البصری مولی آل عثمان-، عن الولید بن أبی هشام البصری، عن فرقد بن أبی طلحة، عن عبد الرحمن بن أبی خباب «3» السلمی البصری، قال: خطب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فحثّ علی جیش العسرة، فقال عثمان: علیّ مائة بعیر بأحلاسها و أقتابها. قال: ثمّ حثّ، فقال عثمان: علیّ مائة أخری بأحلاسها و أقتابها قال: ثمّ حثّ فقال عثمان: علیّ مائة أخری بأحلاسها و أقتابها. فرأیت النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم یقول بیده یحرّکها: ما علی عثمان ما عمل بعد هذا.

قال الأمینی: هلّا مخبر یخبرنی عن هذا الصحابیّ البصریّ الذی لا یُعرف إلّا بحدیثه هذا، و لا یعلم من تاریخ حیاته شی ء غیر اختلاقه هذه الروایة، و لا یروی عن النبیّ الأعظم إلّا هذه الخطبة المزعومة کما صرّح به ابن عبد البرّ فی الاستیعاب «4» و ابن حجر فی الإصابة «5»، و لم یسمعها صحابیّ قطّ غیره منه صلی الله علیه و آله و سلم.

ثمّ یخبرنی ذلک المخبر عمّن انتهی إلیه الإسناد أنّ فرقد بن طلحة من هو؟ و متی ولد؟ و أین و أنّی کان؟ و ما المعروف من ترجمته؟ فکأنّی به و هو یجیبنی بما قاله علی ابن المدینی: لا أعرفه «6».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 467

و هل تخفی علی إمام أو حافظ فی الحدیث آراء رجال الجرح و التعدیل فی حجّاج بن نصیر؟ و قد ورد فیه قول ابن معین «1»: ضعیف. و قول علی بن المدینی: ذهب حدیثه کان الناس لا یحدّثون عنه، و قول النسائی «2»: ضعیف. و قوله أیضاً: لیس بثقة و لا یُکتب حدیثه. و قول ابن حبان «3»: یُخطئ و یهم. و قول العجلی «4»: کان معروفاً بالحدیث و لکنّه أفسده أهل الحدیث بالتلقین، کان یلقن و أدخل فی حدیثه ما لیس منه فترک. و قول ابن سعد «5»: کان ضعیفاً. و قول الدارقطنی «6» و الأزدی: ضعیف. و قول أبی أحمد الحاکم: لیس بالقوی عندهم. و قول الآجری عن أبی داود: ترکوا حدیثه. و قول ابن قانع: ضعیف لیّن الحدیث «7».

و إنّی أحسب أنّ الآفة من سکن بن المغیرة و أنّه أدّی حقوق آل عثمان- و هو مولاهم- باختلاق هذه المنقبة لعثمان، و لا ینافی ذلک کونه صالحاً إمام جمعة و جماعة، و کم و کم من صلحاء وضّاعین، و من أئمّة کذّابین! راجع الجزء الخامس من کتابنا هذا سلسلة الکذّابین و الوضّاعین.