logo-samandehi

خدای رحمان، سکه به نام عثمان می زند!!

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

 روایتی است که می گوید : ” عثمان بن عفان دید شب ازدواج علی – رضی الله عنه – با فاطمه – رضی الله عنها – زره علی را می خواهند به چهار صد درهم بفروشند. گفت : این زره علی‌ ، قهرمان اسلام است، هرگز نباید فروخته شود. آنگاه چهار صد درهم به مستخدم علی پرداخته او را قسم داده که جریان را به علی نگوید ، و زره راهمراهش برگرداند. چون عثمان صبحگاهان سر از خواب برداشت در خانه خویش چهار صد کیسه یافت در هر کیسه چهار صد درهم بر هر یک نوشته : این درهمی است که خدای رحمان سکه زده برای عثمان بن عفان . فرشته وحی این را به ‌پیامبر (ص) اطلاع داد ، و پیامبر فرمود : گوارا بادت ای عثمان “

امینی‌ گوید : این را حلبی در ” سیره پیامبر(ص) آورده است و می گوید در فتاوای جلال الدین سیوطی آمده که از او درباره صحت این روایت پرسیده اند و جواب داده که ” آن صحت ندارد “. و راست گفته است، زیرا خود روایت دلالت دارد بر این که دروغ است و ساخته و جعلی . در جلد پنجم در بررسی‌ یک سلسله روایت جعلی دیدم که ابن درویش الحوت می گوید : این روایت، دروغی جنایت آمیز است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 512 )

رفتن به بالا