logo-samandehi

شفاعت عثمان پذیرفتنی است!!

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

32/ بلاذری روایتی ثبت کرده است از قول مدائنی از عباد بن راشد بصری از حسن بصری . می گوید : پیامبر خدا (ص) فرمود : چه کسی این سپاه را در ازای این که شفاعتش پذیرفتنی باشد تدارک می کند ؟ عثمان پرسید : در ازای شفاعتی پذیرفتنی ای پیامبر خدا (ص) ؟ فرمود : آری بر عهده خدا و پیامبرش . گفت : من با هفتاد هزار (دینار) آن را تدارک می کنم .

این سپاه را در حقیقت حسن بصری سالها پس از وفات رسول اکرم (ص) تدارک کرده است زیرا وی دو سال به آخر حکومت عمر مانده متولد شده است و نمی تواند مکالمه ای را که میان پیامبر (ص) و مومنان یا عثمان رخ داده بشنود و نقل کند ، مگر این که ادعا شود در حالیکه در وجود پدر و مادرش بوده از وراء حجاب مادی شنیده و دیده است ، یا بگوئیم با عدم ذکر راویان آن اشاره به بطلان روایت کرده است . بعید هم نیست ” عباد بن راشد ” از زبان حسن بصری ساخته و وی بی گناه باشد. زیرا چنین کاری از عباد بن راشد بر می آید . دوری به نقل از ابن معین می گوید : حدیث “عباد ” محکم و ” قوی ” نیست ولی نوشتنی است (یعنی برای ملاحظه) . دوری از قول ابن معین می گوید : ضعیف است . بخاری و ازدی می گویند : یحیی القطان نقل روایت از وی را ترک کرده است . ابو داود می گوید : ضعیف است . نسائی می گوید : قوی نیست . ابن مدینی می گوید : وضعش را نمی دانم چگونه است. ابن برقی می گوید : قوی نیست . ابن حبان می گوید : از جمله کسانی است که روایات نامعلوم و نادرست را از زبان اشخاص معروف نقل می کنند ، حتی به نظر می رسد که او در این کار تعمد داشته است . بنابراین سخن وی قابل استناد نیست . از حسن (بصری) حدیثی طولانی روایت کرده که بیشترش جعلی و دروغ است.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 463 )

رفتن به بالا