اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

خلفاء دنباله رو پیامبرهستند!!

متن فارسی

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

8/ حاکم نیشابوری روایتی در “مستدرک ” ثبت کرده است از طریق ” دارمی ” از سعد بن عبد الله جرجسی از محمد بن حرب از زبیدی از زهری از عمرو بن ابان پسر عثمان (کسی که روایت در مدح او ساخته شده است) از جابر بن عبد الله – رضی الله عنهم – که ” پیامبر خدا (ص) فرمود : امشب مردی صالح در خواب دید که ابوبکر از پی رسول خدا (ص) می آید و عمر از پی‌ ابوبکر و عثمان از پی عمر “. وقتی از حضور پیامبر (ص) برفتیم با خود گفتیم : مقصود از ” مرد صالح ” پیامبر خدا است، و مراد از پی هم آمدن این که آنان متصدیان همین کاری هستند که خدا پیامبرش را جهت آن برانگیخته است. حاکم نیشابوری به دنبال این روایت می گوید : دارمی گفته است : از یحیی بن معین شنیده ام ‌که می گفت : این حدیث را محمد بن حرب ‌به پیامبر (ص) می رساند ولی مردم آن را از قول زهری به صورت ” مرسل ” نقل ‌می کنند . کسی که قول زهری را از وی نقل می نماید ” عمرو بن ابان” است در حالی که ابان بن عثمان پسری‌ به نام ” عمرو ” نداشته است.

امینی گوید : رویای شگفت انگیزی است که پیامبر (ص) در جمع اصحابش شرح داده‌ ولی هیچکس از آن میان نقلش نکرده جز جابر بن عبد الله، و او هم هیچ ترتیب اثری در عمل خویش به آن نداده، برای هیچکس نقل نکرده جز برای نواده عثمان به نام ” عمرو بن ابان ” که اساسا وجود نداشته است یا حداقل در وجود چنین شخصی اختلاف هست. براستی بایستی ” مستدرک صحیحین ” انباشته ای از چنین روایاتی باشد.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 399 )

متن عربی

8- أخرج الحاکم فی المستدرک «2» (3/102)، من طریق الدارمی، عن سعید ابن عبد اللَّه الجرجسی، عن محمد بن حرب، عن الزبیدی، عن الزهری، عن عمرو ابن أبان بن عثمان- الممدوح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: أُری اللیلة رجل صالح أنّ أبا بکر نیط برسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و نیط عمر بأبی بکر و نیط عثمان بعمر. فلمّا قمنا من عند رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قلنا: أمّا الرجل الصالح فرسول اللَّه، و أمّا ما ذکر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذی بعث اللَّه به نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم.

قال الحاکم: قال الدارمی: سمعت یحیی بن معین یقول: محمد بن حرب یسند هذا الحدیث، و الناس یحدّثون به عن الزهری مرسلًا إنّما هو عمرو بن أبان و لم یکن لأبان بن عثمان ابن یقال له عمرو.

قال الأمینی: ألا تعجب من رؤیا رآها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و حدّث بها فی ملأ

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 400

الصحابة و لم یسمعها منه صلی الله علیه و آله و سلم إلّا جابر بن عبد اللَّه و هو لم یرتّب علیها أی أثر عملیّ، و لم یروها عنه إلّا حفید عثمان عمرو بن أبان الذی لم یکن له وجود، أو اختلف فی أنّه کان أو لم یکن؟ نعم؛ ینبغی حقّا أن یکون مستدرک الصحیحین أمثال هذه التافهات.