اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

هفتصد اوقیه طلا بخشی ازکمک های عثمان!!!

متن فارسی

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

28/ ابویعلی روایتی از طریق دیگر ثبت کرده به این مضمون که ” عثمان هفتصد اوقیه طلا آورد برای کمک . ابن حجر این را در ” فتح الباری ” آورده می گوید : سست است . کاش آن را با سند و ذکر رجال راوی آن آورده بود تا پته آنها را به آب می انداختیم و جعلی بودنش مسلم می گشت .

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 458 )

متن عربی

28- أخرج أبو یعلی من وجه آخر فیه قال: فجاء عثمان بسبعمائة أُوقیة ذهب. ذکره ابن حجر فی الفتح»

 (5/315) و قال: ضعیف. و لیته کان یذکره بإسناده حتی کنّا نوقف الباحث علی ترجمة رجاله الکذّابین.